BASES PER A LA SELECCIÓ D’AGENTS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

Convocatòria pública i bases per a la selecció de 13 agents de desenvolupament local per a donar servei als municipis de menys de 1.500 habitants i en risc de despoblació en la Comunitat valenciana impulsada per la federació valenciana de municipis i províncies (FVMP) i Labora.