Estudi sobre la pobresa energètica en la ciutat per a definir les estratègies municipals d’actuació. Ajuntament de València

L’Ajuntament de València ha impulsat un estudi, encarregat a la Universitat Politècnica de València, que servirà per a definir les estratègies municipals d’actuació per a la prevenció i atenció de les situacions de pobresa energètica en la ciutat.

Davant de la situació detectada mitjançant aquest estudi, l’Ajuntament de València ha elaborat una bateria de propostes que s’assenten sobre quatre àrees: intervenció, formació, enfortiment de xarxes i control. Entre elles es troba la iniciativa denominada Transició Energètica.

A més del diagnòstic geogràfic, l’estudi delimita també les causes de la pobresa energètica, tant dels factors interns de la llar com dels factors externs vinculats al model energètic.

València és la primera ciutat d’Espanya a disposar d’aquest estudi i la segona d’Europa que va realitzar un estudi semblant l’any 2016.