“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE l’ORGULL LGTBIQ

La FEMP insta els Governs Locals a sumar-se a les veus que clamen per la llibertat i la igualtat

«Els drets de les persones LGTBI estan protegits conformement a la legislació internacional sobre drets humans en vigor, encara que es precisen sovint mesures concretes per a garantir que les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals (LGTBI) gaudisquen plenament dels drets humans. Les persones LGTBI tenen els mateixos drets que totes les altres; no es creen nous drets humans per a elles ni cap d’ells ha de negar-se’ls.»

Directrius per a promoure i protegir el gaudi de tots els drets humans per part de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals (LGTBI) Consell de la Unió Europea- 24 de juny de 2013.

El 6 de desembre de 1978, el poble espanyol ratificava en referèndum la Constitució Espanyola i marcava l’inici d’una nova etapa de la nostra història en la qual els poders públics han de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat individual siga real i efectiva i facilite la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social sense que puga prevaldre cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

20 dies després, el 26 de desembre de 1978, s’eliminava el delicte d’homosexualitat inclòs en la Llei 16/1970, de 4 d’agost, de Perillositat i Rehabilitació Social que reconeixia com «[…] supòsits de l’estat perillós […] els ganduls habituals, els rufians i proxenetes […] i els que realitzen actes d’homosexualitat» (art. 2.3) i que establia penes que anaven des de multes fins a cinc anys d’internament en presons o centres psiquiàtrics per a la seua «rehabilitació».

Amb la seua publicació en el BOE d’11 de gener de 1979, fa 40 anys, cessava la il·legalitat de l’homosexualitat a Espanya. Un mes després, al febrer de 1979, les persones empresonades per la seua condició sexual i de gènere eixien de les presons i es posava fi a dècades de menyspreu, humiliació, empresonament i criminalització. Malgrat això, les persones LGTBIQ van continuar sent perseguides amb la figura de la Llei d’Escàndol Públic, modificada en 1983 i derogada en 1989.

Amb aquest record, la FEMP s’adhereix, un any més, a la commemoració del Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ renovant el compromís de les Administracions locals amb la igualtat de tracte i d’oportunitats, reconeixent la determinant contribució que la Constitució Espanyola ha suposat per a la convivència, la cohesió social i l’avanç de la nostra societat i subratllant els progressos que s’han aconseguit, al llarg d’aquests últims 40 anys, en favor de la normalització social dels qui tenen una orientació sexual diferent de la majoritària i/o s’identifiquen i expressen amb un altre gènere diferent al que socialment se’ls adjudica.

Així, al llarg dels últims 40 anys, els ajuntaments espanyols han fet de la igualtat i la no discriminació un dels seus àmbits d’actuació prioritaris i han realitzat esforços per a desenvolupar mesures que atenguen les necessitats reals de totes les persones, han promogut accions de respecte, han reconegut els drets fonamentals com a tals i han impulsat la protecció plena enfront de la discriminació.

És, en l’àmbit municipal, on els governs locals donen la mà a la ciutadania i faciliten eines de sensibilització i educació amb la finalitat d’erradicar de la nostra societat qualsevol tipus de manifestació contra les persones LGTBIQ tant en l’àmbit familiar, com en l’escolar, laboral, social, cultural, econòmic i polític.

Per tot això, els Governs Locals reunits en la FEMP:

  • Convidem a totes les Entitats Locals a adherir-se a aquesta Declaració i ens sumem a totes les veus que clamen per un futur en igualtat de totes les persones al marge de la seua identitat sexual i/o de gènere i de la seua orientació sexual.
  • Manifestem el nostre compromís amb el principi de la universalitat dels drets humans i rebutgem qualsevol apel·lació a valors ideològics, culturals, tradicionals o religiosos per a justificar qualsevol tipus de discriminació.
  • Condemnem enèrgicament qualsevol forma de violència, incloent tant la violència física com la verbal, la humiliació i el menyspreu que tinga l’origen en l’orientació sexual i la identitat de gènere.
  • Reclamem l’elaboració i aplicació d’una política europea pluriennal de protecció dels drets fonamentals de les persones LGTBIQ que preste especial atenció a la discriminació múltiple i a la violència l’origen de la qual es troba en l’orientació sexual i en la identitat de gènere.
  • Reclamem, en línia amb les diferents Resolucions aprovades en el si del Parlament Europeu, la necessitat de comptar amb mecanismes formals de recopilació regular de dades pertinents i comparables sobre la situació de les persones LGTBIQ i de la violència que pateixen amb l’objectiu de realitzar un diagnòstic de la situació al nostre país que ens permeta identificar les necessitats reals cap a les quals hem d’orientar les nostres polítiques.
  • Reconeixem la contribució, el treball i l’esforç que han realitzat i que continuen realitzant les organitzacions del tercer sector que treballen en pro de la igualtat, en defensa dels drets humans i en la promoció i protecció dels drets fonamentals de les persones LGTBIQ.
  • Ratifiquem la necessitat d’invertir en polítiques en favor de la diversitat sexual i la no discriminació de les persones per la seua orientació sexual o identitat de gènere a través de desenvolupar programes i projectes d’atenció, informació, formació, sensibilització i conscienciació, que facen de les nostres ciutats i pobles espais segurs per a la diversitat sexual en totes les seues manifestacions.
  • Afirmem que no són possibles les polítiques d’igualtat sense els Ajuntaments i reivindiquem la necessitat de dotar a les Entitats Locals de finançament suficient per a dur a terme les competències en aquesta matèria que ens permeten assegurar la implementació adequada de totes les iniciatives necessàries per a garantir la igualtat efectiva de les persones en tots els municipis espanyols.