Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Ajudes de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per a la realització de: CI 24/22 digitalització i restauració de documents d’arxius amb una antiguitat de 50 anys o superior, així com a les despeses derivades de l’adquisició d’equipament per a la correcta conservació i utilització dels fons documentals, existents en els arxius municipals de la CV.
CI 25/22 activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana