Convocatòria per al 2022, de subvencions destinades a finançar inversions per a la modernització i gestió sostenible de les infraestructures escèniques i musicals de la Comunitat Valenciana.

Els beneficiaris, entre altres, són entitats locals i ens i organismes públics amb personalitat jurídica pròpia, creats per entitats locals, si els correspon la gestió dels espais escènics i han sigut autoritzats per aquestes per a prendre part en aquesta convocatòria.