Moció millora del funcionament del tren de rodalies

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en la reunió ordinària celebrada el dia 12 de febrer de 2019, ha aprovat per unanimitat