Pacte d’Estat per la indústria

La junta de portaveus de l’FVMP reunida en data 10 de desembre va aprovar per unanimitat la següent proposta de moció, perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana amb la finalitat que s’adopte pels seus respectius plens “PACTE D’ESTAT PER LA INDÚSTRIA”