Circulars Informatives

PROCEDIMENT D’ELECCIÓ DELS CAPITALS CULTURALS VALENCIANES 2022

Escrit de 25 de març de 2021 de la Secretària Autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit Iranzo, a l´FVMP perquè es realitze la difusió.
BENEFICIARIS Capital Cultural de més de 5.000 habitants i Capital Cultural de menys de 5.000 habitants. Novetat: el període de capitalitat coincidirà amb l’any natural des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2022. (més…)

Circular informativa FVMP

Ajudes per a la realització d’actuacions relacionades amb el desenvolupament i la difusió de l’estatut d’autonomia i la recuperació i divulgació del dret foral civil valencià durant l’exercici 2021 (més…)

REGULACIÓ DE LA SEGURETAT HUMANA I LA COORDINACIÓ DE LES EMERGÈNCIES ORDINÀRIES I DE PROTECCIÓ CIVIL EN PLATGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA. CRITERIS DE RISC PER A LA CLASSIFICACIÓ DE L’ÚS DE LES PLATGES.

Ordre 6/2021, de 8 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es desplega el Decret 67/2020, de 12 de juny, del Consell, de regulació de la seguretat humana i la coordinació de les emergències ordinàries i de protecció civil en platges de la Comunitat Valenciana, i s’estableixen els criteris de risc
per a la classificació de l’ús de les platges (més…)