Formación

Escola de Càrrecs Electes

INFORMACIÓ GENERAL

CURSOS

Pressupost i Gestió econòmica municipal (20h). Més informació
Treballar com equip de Govern i amb els tècnics clau (20h). Més informació
Com gestionar les relacions ciutadanes durant el mandat (20h). Més informació

ACREDITACIÓ

L’ alumnat rebrà un certificat expedit per l’FVMP que acreditarà la superació del curs.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ

Pressupost i Gestió econòmica municipal. Tancat.
Treballar com equip de Govern i amb els tècnics clau (20h). Tancat.
Com gestionar les relacions ciutadanes durant el mandat (20h). Fins el 10 de gener de 2020.

A QUI VA DIRIGIT

Alcaldes/alcaldesses i regidors/regidores de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

INFORMACIÓ

Paco Pérez
963 91 39 02
pperez@fvmp.org

COORDINACIÓ

Tatiana Prades, cap de gabinet de la Vicesecretaria General de l’FVMP.

Curs: Pressupost i Gestió econòmica municipal.

Dates: 6, 11, 13, 18 i 20 de novembre.
Horari: de 15.30 a 19.30.
Lloc: Seu Diputació de Castelló. Av. Vall d’Uixó, 25. Castelló


Tema 1. Definició i conceptes sobre el pressupost en les entitats locals.

 1. Definició, principis i documents del pressupost municipal.
 2. El pressupost de despeses.
 3. El pressupost d´ingressos.
 4. Planificació del tancament pressupostari.
 5. La pròrroga pressupostària.
 6. Liquidació pressupostària i destí del superàvit.

Tema 2. Reducció del cost a les institucions.

 1. Obtenció de nous ingressos.
 2. Reducció de despesa.
 3. Gestió del “estat d’ànim col·lectiu”.

Tema 3. Utilització eficient del pressupost municipal i dels recursos públics.

 1. La gestió d’allò públic amb funció econòmica.
 2. Revisió dels sistemes organitzatius, actualització dels sistemes de control intern i inspecció de  serveis. Plans d’eficiència.
 3. Decisions que impliquen despeses.

PRE-INSCRIU-TE!

Curs: Treballar com equip de Govern i amb els tècnics clau.

Dates: 25, 27 de novembre i 2, 4 i 9 de desembre.
Horari: de 15.30 a 19.30.
Lloc: Seu Diputació de Castelló. Av. Vall d’Uixó, 25. Castelló


Tema 1. Breu anàlisi dels múltiples escenaris de “treballar com equip de govern i amb el tècnics claus en l’Administració Pública”: equilibris entre capacitació i legitimació.Tema 2. Constitució, funcionament i pressa de decisions col·lectives en equips de treball.

 1. Lideratge i tipus de lideratge en l’Administració Pública.
 2. Identificació dels diferents rols en un equip.
 3. Tècniques implicatives.

Tema 3. El treball eficaç en la gestió d’equips.

 1. Organització: agenda, reunions, etc.
 2. Planificació: objectius, cronogrames, priorització i negociació.
 3. Tècniques de resolució de conflictes.

Tema 4. La comunicació interna municipal.

 1. Concepte i importància de la comunicació interna.
 2. Tipus de comunicació interna segons el grau de formalitat.
 3. Tècniques de comunicació interna formal i informal
 4. Pla de comunicació interna i comunicació interna en temps de crisi.

PRE-INSCRIU-TE!

Curs: Com gestionar les relacions ciutadanes durant el mandat.

Dates: 21, 23, 28 i 30 de Gener i 4 de febrer.
Horari: de 15.30 a 19.30.
Lloc: Seu Diputació de Castelló. Av. Vall d’Uixó, 25. Castelló.


Tema 1. La relació amb la ciutadania

 1. Com enfortir la relació amb la ciutadania
 2. La qualitat en els serveis d’atenció a la ciutadania
 3. Factors pels quals el ciutadà valora la qualitat d’un servei

Tema 2. La comunicació en l’atenció al públic

 1. Components bàsics de la comunicació:
 2. L’empatia
 3. L’escolta
 4. Comunicació verbal i no verbal
 5. Característiques de la comunicació en atenció a la ciutadania
 6. Com inspirar l’equip per afavorir la comunicació amb el ciutadà
 7. Com afrontar la resolució de queixes, dubtes i reclamacions amb el ciutadà. Gestió de conflictes
 8. L’autocontrol emocional en la comunicació.

Tema 3. La comunicació institucional

 1. Comunicació d’agenda de projectes i control de temps en la comunicació
 2. Estratègies de comunicació canal on line. Bones pràctiques en l’ús de xarxes socials
 3. Importància de la comunicació institucional i de la imatge personal. Estratègies de comunicació amb el ciutadà

Tema 4. Implantació d’estratègies de comunicació

 1. Avaluació del pla de comunicació actual i disseny de pla d’acció individual
 2. Dinàmica: Disseny d’un protocol d’actuació o manual de comunicació
 3. Com implantar el manual de comunicació amb l’equip de treball

PRE-INSCRIU-TE!

Nom (obligatori)

e-mail (obligatori)

Telèfon (obligatori)

Càrrec (obligatori)

Ajuntament (obligatori)

Vull pre-inscriure'm al curs:

Pressupost i Gestió econòmica municipal (20h)Treballar com equip de Govern i amb els tècnics clau (20h)Com gestionar les relacions ciutadanes durant el mandat (20h)

Accepte els termes de privacitat.

Accions Formatives

  Array ( [name] => Transformació digital de l'administració enmig de la revolució digital [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/transformacion-digital-de-la-administracion-en-medio-de-la-revolucion-digital/377/?l=ca [id] => 377 [cod] => AE01.1 [mod] => Online [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 29/11/2020 [horas] => 40 [area] => Administració Electrònica [filter] => online administracio-electronica [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • AE01.1
  Àrea:Administració Electrònica
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 26/10/2020 al 29/11/2020
  Total Hores:40
  Places:50
 • Array ( [name] => Gestió de la factura electrònica [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/gestion-de-la-factura-electronica/378/?l=ca [id] => 378 [cod] => AE02.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 50 [area] => Administració Electrònica [filter] => online administracio-electronica [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • AE02.1
  Àrea:Administració Electrònica
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => Gestió documental i e-Administració [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/gestion-documental-y-e-administracion/379/?l=ca [id] => 379 [cod] => AE03.1 [mod] => Online [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 29/11/2020 [horas] => 50 [area] => Administració Electrònica [filter] => online administracio-electronica [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • AE03.1
  Àrea:Administració Electrònica
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 26/10/2020 al 29/11/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => Gestió dels procediments electrònics de contractació a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/gestion-de-los-procedimientos-electronicos-de-contratacion-a-traves-de-la-plataforma-de-contratacion-del-sector-publico/380/?l=ca [id] => 380 [cod] => AE04.1 [mod] => Online [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 29/11/2020 [horas] => 50 [area] => Administració Electrònica [filter] => online administracio-electronica [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • AE04.1
  Àrea:Administració Electrònica
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 26/10/2020 al 29/11/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => Solucions tecnològiques per al compliment de les lleis 39/2015 i 40/2015 per part de les AAPP. [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/soluciones-tecnologicas-para-el-cumplimiento-de-las-leyes-39-2015-y-40-2015-por-parte-de-las-aapp/381/?l=ca [id] => 381 [cod] => AE05.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 25 [area] => Administració Electrònica [filter] => online administracio-electronica [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • AE05.1
  Àrea:Administració Electrònica
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:25
  Places:50
 • Array ( [name] => Simplificació administrativa [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/simplificacion-administrativa/382/?l=ca [id] => 382 [cod] => AE06.1 [mod] => Online [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 29/11/2020 [horas] => 20 [area] => Administració Electrònica [filter] => online administracio-electronica [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • AE06.1
  Àrea:Administració Electrònica
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 26/10/2020 al 29/11/2020
  Total Hores:20
  Places:50
 • Array ( [name] => Noves competències en matèria de tresoreria en xicotets municipis [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/nuevas-competencias-en-materia-de-tesoreria-en-pequenos-municipios/383/?l=ca [id] => 383 [cod] => EP01.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 40 [area] => Econòmic - Pressupostària [filter] => online economic---pressupostaria [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • EP01.1
  Àrea:Econòmic - Pressupostària
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:40
  Places:50
 • Array ( [name] => Subvencions locals i activitat de control intern [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/subvenciones-locales-y-actividad-de-control-interno/384/?l=ca [id] => 384 [cod] => EP02.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 40 [area] => Econòmic - Pressupostària [filter] => online economic---pressupostaria [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • EP02.1
  Àrea:Econòmic - Pressupostària
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:40
  Places:50
 • Array ( [name] => Gestió Projectes Europeus i cerca de subvencions [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/gestion-proyectos-europeos-y-busqueda-de-subvenciones/385/?l=ca [id] => 385 [cod] => EP03.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 25 [area] => Econòmic - Pressupostària [filter] => online economic---pressupostaria [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • EP03.1
  Àrea:Econòmic - Pressupostària
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:25
  Places:50
 • Array ( [name] => Estudi especial de la contractació simplificada i menor [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/estudio-especial-de-la-contratacion-simplificada-y-menor/386/?l=ca [id] => 386 [cod] => EP04.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 50 [area] => Econòmic - Pressupostària [filter] => online economic---pressupostaria [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • EP04.1
  Àrea:Econòmic - Pressupostària
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => La gestió pressupostària d'ingressos i despeses [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/la-gestion-presupuestaria-de-ingresos-y-gastos/387/?l=ca [id] => 387 [cod] => EP05.1 [mod] => Online [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 29/11/2020 [horas] => 50 [area] => Econòmic - Pressupostària [filter] => online economic---pressupostaria [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • EP05.1
  Àrea:Econòmic - Pressupostària
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 26/10/2020 al 29/11/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => Economia Circular en la nova Estratègia Europea [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/economia-circular-en-la-nueva-estrategia-europea/447/?l=ca [id] => 447 [cod] => EP06.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 110 [area] => Econòmic - Pressupostària [filter] => online economic---pressupostaria [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • EP06.1
  Àrea:Econòmic - Pressupostària
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:110
  Places:50
 • Array ( [name] => Manteniment d'instal·lacions i edificis públics [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/mantenimiento-de-instalaciones-y-edificios-publicos/388/?l=ca [id] => 388 [cod] => ES01.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 20 [area] => Específics de Determinats Col·lectius [filter] => online especifics-de-determinats-col·lectius [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • ES01.1
  Àrea:Específics de Determinats Col·lectius
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:20
  Places:50
 • Array ( [name] => Mediació i resolució de conflictes [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/mediacion-y-resolucion-de-conflictos/389/?l=ca [id] => 389 [cod] => ES02.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 40 [area] => Específics de Determinats Col·lectius [filter] => online especifics-de-determinats-col·lectius [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • ES02.1
  Àrea:Específics de Determinats Col·lectius
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:40
  Places:50
 • Array ( [name] => Pautes d'intervenció policial davant persones amb patologies mentals [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/pautas-de-intervencion-policial-ante-personas-con-patologias-mentales/390/?l=ca [id] => 390 [cod] => ES03.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 20/10/2020 [horas] => 25 [area] => Específics de Determinats Col·lectius [filter] => online especifics-de-determinats-col·lectius [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • ES03.1
  Àrea:Específics de Determinats Col·lectius
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 20/10/2020
  Total Hores:25
  Places:50
 • Array ( [name] => Nous models de planificació del trànsit urbà i de mobilitat sostenible [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/nuevos-modelos-de-planificacion-del-trafico-urbano-y-de-movilidad-sostenible/391/?l=ca [id] => 391 [cod] => ES04.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 20/10/2020 [horas] => 60 [area] => Específics de Determinats Col·lectius [filter] => online especifics-de-determinats-col·lectius [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • ES04.1
  Àrea:Específics de Determinats Col·lectius
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 20/10/2020
  Total Hores:60
  Places:50
 • Array ( [name] => Curs pràctic sobre el Sistema d’Informació d’Usuaris de Serveis Socials (SIUSS veure.5.7.18). [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/curso-practico-sobre-el-sistema-de-informacion-de-usuarios-de-servicios-sociales-siuss-ver5718/392/?l=ca [id] => 392 [cod] => ES05.1 [mod] => Presencial [inicio] => 24/11/2020 [fin] => 03/12/2020 [horas] => 20 [area] => Específics de Determinats Col·lectius [filter] => presencial especifics-de-determinats-col·lectius [participantes] => 20 [pobl] => València )
 • ES05.1
  Àrea:Específics de Determinats Col·lectius
  Modalitat:Presencial
  Municipi:València
  Data:Del 24/11/2020 al 03/12/2020
  Total Hores:20
  Places:20
 • Array ( [name] => Avaluació del risc social en la infància [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/evaluacion-del-riesgo-social-en-la-infancia/393/?l=ca [id] => 393 [cod] => ES06.1 [mod] => Presencial [inicio] => 13/10/2020 [fin] => 22/10/2020 [horas] => 20 [area] => Específics de Determinats Col·lectius [filter] => presencial especifics-de-determinats-col·lectius [participantes] => 20 [pobl] => Alacant, Castelló, València )
 • ES06.1
  Àrea:Específics de Determinats Col·lectius
  Modalitat:Presencial
  Municipi:Alacant, Castelló, València
  Data:Del 13/10/2020 al 22/10/2020
  Total Hores:20
  Places:20
 • Array ( [name] => Ludoteques: organització i atenció al menor [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/ludotecas-organizacion-y-atencion-al-menor/394/?l=ca [id] => 394 [cod] => ES07.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 70 [area] => Específics de Determinats Col·lectius [filter] => online especifics-de-determinats-col·lectius [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • ES07.1
  Àrea:Específics de Determinats Col·lectius
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:70
  Places:50
 • Array ( [name] => L'accessibilitat universal a les biblioteques públiques: Els clubs de lectura fàcil [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/la-accesibilidad-universal-en-las-bibliotecas-publicas-los-clubes-de-lectura-facil/395/?l=ca [id] => 395 [cod] => ES08.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 20 [area] => Específics de Determinats Col·lectius [filter] => online especifics-de-determinats-col·lectius [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • ES08.1
  Àrea:Específics de Determinats Col·lectius
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:20
  Places:50
 • Array ( [name] => Introducció a la catalogació amb RDA i Marc 21 [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/introduccion-a-la-catalogacion-con-rda-y-marc-21/396/?l=ca [id] => 396 [cod] => ES09.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 20 [area] => Específics de Determinats Col·lectius [filter] => online especifics-de-determinats-col·lectius [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • ES09.1
  Àrea:Específics de Determinats Col·lectius
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:20
  Places:50
 • Array ( [name] => Catalogació avançada amb RDA i Marc 21 [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/catalogacion-avanzada-con-rda-y-marc-21/397/?l=ca [id] => 397 [cod] => ES10.1 [mod] => Online [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 29/11/2020 [horas] => 20 [area] => Específics de Determinats Col·lectius [filter] => online especifics-de-determinats-col·lectius [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • ES10.1
  Àrea:Específics de Determinats Col·lectius
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 26/10/2020 al 29/11/2020
  Total Hores:20
  Places:50
 • Array ( [name] => Actes de Conciliació i Execució en Jutjats de Pau. [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/actos-de-conciliacion-y-ejecucion-en-juzgados-de-paz/398/?l=ca [id] => 398 [cod] => ES11.1 [mod] => Presencial [inicio] => 29/09/2020 [fin] => 08/10/2020 [horas] => 20 [area] => Específics de Determinats Col·lectius [filter] => presencial especifics-de-determinats-col·lectius [participantes] => 20 [pobl] => València )
 • ES11.1
  Àrea:Específics de Determinats Col·lectius
  Modalitat:Presencial
  Municipi:València
  Data:Del 29/09/2020 al 08/10/2020
  Total Hores:20
  Places:20
 • Array ( [name] => Noves iniciatives de turisme sostenible com a motor de desenvolupament local [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/nuevas-iniciativas-de-turismo-sostenible-como-motor-de-desarrollo-local/399/?l=ca [id] => 399 [cod] => ES12.1 [mod] => Online [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 29/11/2020 [horas] => 40 [area] => Específics de Determinats Col·lectius [filter] => online especifics-de-determinats-col·lectius [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • ES12.1
  Àrea:Específics de Determinats Col·lectius
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 26/10/2020 al 29/11/2020
  Total Hores:40
  Places:50
 • Array ( [name] => Màrqueting i turisme electrònic [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/marketing-y-turismo-electronico/400/?l=ca [id] => 400 [cod] => ES13.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 50 [area] => Específics de Determinats Col·lectius [filter] => online especifics-de-determinats-col·lectius [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • ES13.1
  Àrea:Específics de Determinats Col·lectius
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => Planificació i desenvolupament de projectes socioculturals en les administracions locals [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/planificacion-y-desarrollo-de-proyectos-socioculturales-en-las-administraciones-locales/401/?l=ca [id] => 401 [cod] => ES14.1 [mod] => Online [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 29/11/2020 [horas] => 50 [area] => Específics de Determinats Col·lectius [filter] => online especifics-de-determinats-col·lectius [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • ES14.1
  Àrea:Específics de Determinats Col·lectius
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 26/10/2020 al 29/11/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => Travessies: eines per a activar la cultura local [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/travesias-herramientas-para-activar-la-cultura-local/402/?l=ca [id] => 402 [cod] => ES15.1 [mod] => Online [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 29/11/2020 [horas] => 50 [area] => Específics de Determinats Col·lectius [filter] => online especifics-de-determinats-col·lectius [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • ES15.1
  Àrea:Específics de Determinats Col·lectius
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 26/10/2020 al 29/11/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => Eines per a camaleons: construeix el teu projecte cultural sostenible [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/herramientas-para-camaleones-construye-tu-proyecto-cultural-sostenible/403/?l=ca [id] => 403 [cod] => ES16.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 50 [area] => Específics de Determinats Col·lectius [filter] => online especifics-de-determinats-col·lectius [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • ES16.1
  Àrea:Específics de Determinats Col·lectius
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => Habilitats socials i emocionals en l'atenció a la ciutadania, tractament de queixes i reclamacions [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/habilidades-sociales-y-emocionales-en-la-atencion-a-la-ciudadania-tratamiento-de-quejas-y-reclamaciones/404/?l=ca [id] => 404 [cod] => IA01.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 50 [area] => Informació i atenció al públic [filter] => online informacio-i-atencio-al-public [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • IA01.1
  Àrea:Informació i atenció al públic
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => Iniciació al llenguatge administratiu Valencià [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/iniciacion-al-lenguaje-administrativo-valenciano/405/?l=ca [id] => 405 [cod] => IL01.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 01/11/2020 [horas] => 60 [area] => Idiomes [filter] => online idiomes [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • IL01.1
  Àrea:Idiomes
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 01/11/2020
  Total Hores:60
  Places:50
 • Array ( [name] => Perfeccionament del llenguatge administratiu Valencià [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/perfeccionamiento-del-lenguaje-administrativo-valenciano/406/?l=ca [id] => 406 [cod] => IL02.1 [mod] => Online [inicio] => 02/11/2020 [fin] => 13/12/2020 [horas] => 60 [area] => Idiomes [filter] => online idiomes [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • IL02.1
  Àrea:Idiomes
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 02/11/2020 al 13/12/2020
  Total Hores:60
  Places:50
 • Array ( [name] => Preparant el nivell C1 de Valencià [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/preparant-el-nivell-c1-de-valencia/407/?l=ca [id] => 407 [cod] => IL03.1 [mod] => Online [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 29/11/2020 [horas] => 50 [area] => Idiomes [filter] => online idiomes [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • IL03.1
  Àrea:Idiomes
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 26/10/2020 al 29/11/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => Preparant el nivell C2 de Valencià [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/preparant-el-nivell-c2-de-valencia/408/?l=ca [id] => 408 [cod] => IL04.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 50 [area] => Idiomes [filter] => online idiomes [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • IL04.1
  Àrea:Idiomes
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => Aplicació pràctica i adaptació de la protecció de dades en l'àmbit local [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/aplicacion-practica-y-adaptacion-de-la-proteccion-de-datos-en-el-ambito-local/409/?l=ca [id] => 409 [cod] => JP01.1 [mod] => Online [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 29/11/2020 [horas] => 40 [area] => Jurídic - Procedimental [filter] => online juridic---procedimental [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • JP01.1
  Àrea:Jurídic - Procedimental
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 26/10/2020 al 29/11/2020
  Total Hores:40
  Places:50
 • Array ( [name] => Protecció de dades i teletreball [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/proteccion-de-datos-y-teletrabajo/410/?l=ca [id] => 410 [cod] => JP02.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 50 [area] => Jurídic - Procedimental [filter] => online juridic---procedimental [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • JP02.1
  Àrea:Jurídic - Procedimental
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => Llei 26/2018 de la Generalitat Valenciana, de Drets i Garanties de la infància i l'adolescència. [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/ley-26-2018-de-la-generalitat-valenciana-de-derechos-y-garantias-de-la-infancia-y-la-adolescencia/411/?l=ca [id] => 411 [cod] => JP03.1 [mod] => Online [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 29/11/2020 [horas] => 50 [area] => Jurídic - Procedimental [filter] => online juridic---procedimental [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • JP03.1
  Àrea:Jurídic - Procedimental
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 26/10/2020 al 29/11/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => Llei 3/2019 de la Generalitat Valenciana, de Serveis Socials Inclusius [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/ley-3-2019-de-la-generalitat-valenciana-de-servicios-sociales-inclusivos/412/?l=ca [id] => 412 [cod] => JP04.1 [mod] => Online [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 29/11/2020 [horas] => 50 [area] => Jurídic - Procedimental [filter] => online juridic---procedimental [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • JP04.1
  Àrea:Jurídic - Procedimental
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 26/10/2020 al 29/11/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => Procediment sancionador i expedient disciplinari [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/procedimiento-sancionador-y-expediente-disciplinario/413/?l=ca [id] => 413 [cod] => JP05.1 [mod] => Online [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 29/11/2020 [horas] => 25 [area] => Jurídic - Procedimental [filter] => online juridic---procedimental [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • JP05.1
  Àrea:Jurídic - Procedimental
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 26/10/2020 al 29/11/2020
  Total Hores:25
  Places:50
 • Array ( [name] => El procediment administratiu i la suspensió i tramitació dels terminis [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/el-procedimiento-administrativo-y-la-suspension-y-tramitacion-de-los-plazos-/414/?l=ca [id] => 414 [cod] => JP06.1 [mod] => Online [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 29/11/2020 [horas] => 50 [area] => Jurídic - Procedimental [filter] => online juridic---procedimental [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • JP06.1
  Àrea:Jurídic - Procedimental
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 26/10/2020 al 29/11/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => Transparència, accés a la Informació pública i les normes de Bon Govern com a eix fonamental de tota acció política [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/trasparencia-acceso-a-la-informacion-publica-y-las-normas-de-buen-gobierno-como-eje-fundamental-de-toda-accion-politica/415/?l=ca [id] => 415 [cod] => JP07.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 50 [area] => Jurídic - Procedimental [filter] => online juridic---procedimental [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • JP07.1
  Àrea:Jurídic - Procedimental
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => Anàlisi de les modificacions de la Llei 9/2018 d'avaluació ambiental [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/analisis-de-las-modificaciones-de-la-ley-9-2018-de-evaluacion-ambiental/416/?l=ca [id] => 416 [cod] => JP08.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 50 [area] => Jurídic - Procedimental [filter] => online juridic---procedimental [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • JP08.1
  Àrea:Jurídic - Procedimental
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => Nou Règim Jurídic dels Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local després del RD 128/2018 [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/nuevo-regimen-juridico-de-los-secretarios-interventores-y-tesoreros-de-la-administracion-local-tras-el-rd-128-2018/417/?l=ca [id] => 417 [cod] => JP09.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 50 [area] => Jurídic - Procedimental [filter] => online juridic---procedimental [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • JP09.1
  Àrea:Jurídic - Procedimental
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => El contracte de serveis en la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/el-contrato-de-servicios-en-la-ley-9-2017-de-contratos-del-sector-publico/418/?l=ca [id] => 418 [cod] => JP10.1 [mod] => Online [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 29/11/2020 [horas] => 40 [area] => Jurídic - Procedimental [filter] => online juridic---procedimental [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • JP10.1
  Àrea:Jurídic - Procedimental
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 26/10/2020 al 29/11/2020
  Total Hores:40
  Places:50
 • Array ( [name] => La Llei de Contractes en el Sector Públic i la seua aplicació en les EELL. Aspectes pràctics [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/la-ley-de-contratos-en-el-sector-publico-y-su-aplicacion-en-las-eell-aspectos-practicos/419/?l=ca [id] => 419 [cod] => JP11.1 [mod] => Presencial [inicio] => 09/11/2020 [fin] => 18/11/2020 [horas] => 25 [area] => Jurídic - Procedimental [filter] => presencial juridic---procedimental [participantes] => 20 [pobl] => València )
 • JP11.1
  Àrea:Jurídic - Procedimental
  Modalitat:Presencial
  Municipi:València
  Data:Del 09/11/2020 al 18/11/2020
  Total Hores:25
  Places:20
 • Array ( [name] => NOVA LOTUP: Gestió en la ciutat consolidada (sòl urbà). Regeneració urbana. Agent edificador / rehabilitador [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/nova-lotup-gestion-en-la-ciudad-consolidada-suelo-urbano-regeneracion-urbana-agente-edificador-rehabilitador/420/?l=ca [id] => 420 [cod] => JP12.1 [mod] => Presencial [inicio] => 28/09/2020 [fin] => 07/10/2020 [horas] => 25 [area] => Jurídic - Procedimental [filter] => presencial juridic---procedimental [participantes] => 20 [pobl] => Alacant, Castelló, València )
 • JP12.1
  Àrea:Jurídic - Procedimental
  Modalitat:Presencial
  Municipi:Alacant, Castelló, València
  Data:Del 28/09/2020 al 07/10/2020
  Total Hores:25
  Places:20
 • Array ( [name] => Règim del sòl no urbanitzable a la CV [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/regimen-del-suelo-no-urbanizable-en-la-cv/421/?l=ca [id] => 421 [cod] => JP13.1 [mod] => Presencial [inicio] => 13/10/2020 [fin] => 22/10/2020 [horas] => 20 [area] => Jurídic - Procedimental [filter] => presencial juridic---procedimental [participantes] => 20 [pobl] => Alacant, Castelló, València )
 • JP13.1
  Àrea:Jurídic - Procedimental
  Modalitat:Presencial
  Municipi:Alacant, Castelló, València
  Data:Del 13/10/2020 al 22/10/2020
  Total Hores:20
  Places:20
 • Array ( [name] => Nova LOTUP: novetats en matèria de planejament urbanístic i estàndards urbanístics [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/nueva-lotup-novedades-en-materia-de-planeamiento-urbanistico-y-estandares-urbanisticos/422/?l=ca [id] => 422 [cod] => JP14.1 [mod] => Presencial [inicio] => 27/10/2020 [fin] => 05/11/2020 [horas] => 20 [area] => Jurídic - Procedimental [filter] => presencial juridic---procedimental [participantes] => 20 [pobl] => Alacant, Castelló, València )
 • JP14.1
  Àrea:Jurídic - Procedimental
  Modalitat:Presencial
  Municipi:Alacant, Castelló, València
  Data:Del 27/10/2020 al 05/11/2020
  Total Hores:20
  Places:20
 • Array ( [name] => Cap a un estàndard en les TI en l'administració local: escriptoris i aplicacions virtuals [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/hacia-un-estandar-en-las-ti-en-la-administracion-local-escritorios-y-aplicaciones-virtuales/423/?l=ca [id] => 423 [cod] => NT01.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 40 [area] => Noves Tecnologies de la Informació [filter] => online noves-tecnologies-de-la-informacio [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • NT01.1
  Àrea:Noves Tecnologies de la Informació
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:40
  Places:50
 • Array ( [name] => Eines en el núvol per a EEPP [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/herramientas-en-la-nube-para-eepp/424/?l=ca [id] => 424 [cod] => NT02.1 [mod] => Online [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 29/11/2020 [horas] => 100 [area] => Noves Tecnologies de la Informació [filter] => online noves-tecnologies-de-la-informacio [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • NT02.1
  Àrea:Noves Tecnologies de la Informació
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 26/10/2020 al 29/11/2020
  Total Hores:100
  Places:50
 • Array ( [name] => Internet segura [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/internet-seguro/425/?l=ca [id] => 425 [cod] => NT03.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 50 [area] => Noves Tecnologies de la Informació [filter] => online noves-tecnologies-de-la-informacio [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • NT03.1
  Àrea:Noves Tecnologies de la Informació
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => La importància de planejar la comunicació: Net strategy [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/la-importancia-de-planear-la-comunicacion-net-strategy/426/?l=ca [id] => 426 [cod] => NT04.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 40 [area] => Noves Tecnologies de la Informació [filter] => online noves-tecnologies-de-la-informacio [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • NT04.1
  Àrea:Noves Tecnologies de la Informació
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:40
  Places:50
 • Array ( [name] => Community manager en l’àmbit local, l’ús eficient de les s xarxes. [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/community-manager-en-el-ambito-local-uso-eficiente-de-las-redes/427/?l=ca [id] => 427 [cod] => NT05.1 [mod] => Presencial [inicio] => 23/11/2020 [fin] => 02/12/2020 [horas] => 25 [area] => Noves Tecnologies de la Informació [filter] => presencial noves-tecnologies-de-la-informacio [participantes] => 15 [pobl] => València )
 • NT05.1
  Àrea:Noves Tecnologies de la Informació
  Modalitat:Presencial
  Municipi:València
  Data:Del 23/11/2020 al 02/12/2020
  Total Hores:25
  Places:15
 • Array ( [name] => Disenyant Plans d'Igualtat [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/disenando-planes-de-igualdad/428/?l=ca [id] => 428 [cod] => PI01.1 [mod] => Online [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 29/11/2020 [horas] => 50 [area] => Polítiques d'Igualtat [filter] => online politiques-d'igualtat [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • PI01.1
  Àrea:Polítiques d'Igualtat
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 26/10/2020 al 29/11/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => Formació per a personal que atén punts violeta [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/formacion-para-personal-que-atiende-puntos-violeta/429/?l=ca [id] => 429 [cod] => PI02.1 [mod] => Online [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 29/11/2020 [horas] => 25 [area] => Polítiques d'Igualtat [filter] => online politiques-d'igualtat [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • PI02.1
  Àrea:Polítiques d'Igualtat
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 26/10/2020 al 29/11/2020
  Total Hores:25
  Places:50
 • Array ( [name] => Comunicació pública no sexista [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/comunicacion-publica-no-sexista/430/?l=ca [id] => 430 [cod] => PI03.1 [mod] => Presencial [inicio] => 29/09/2020 [fin] => 08/10/2020 [horas] => 20 [area] => Polítiques d'Igualtat [filter] => presencial politiques-d'igualtat [participantes] => 20 [pobl] => València )
 • PI03.1
  Àrea:Polítiques d'Igualtat
  Modalitat:Presencial
  Municipi:València
  Data:Del 29/09/2020 al 08/10/2020
  Total Hores:20
  Places:20
 • Array ( [name] => Estratègies per a la coeducació [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/estrategias-para-la-coeducacion/431/?l=ca [id] => 431 [cod] => PI04.1 [mod] => Presencial [inicio] => 14/10/2020 [fin] => 21/10/2020 [horas] => 20 [area] => Polítiques d'Igualtat [filter] => presencial politiques-d'igualtat [participantes] => 20 [pobl] => València )
 • PI04.1
  Àrea:Polítiques d'Igualtat
  Modalitat:Presencial
  Municipi:València
  Data:Del 14/10/2020 al 21/10/2020
  Total Hores:20
  Places:20
 • Array ( [name] => Disseny d'itineraris d'inclusió social laboral [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/diseno-de-itinerarios-de-inclusion-social-laboral/432/?l=ca [id] => 432 [cod] => PI05.1 [mod] => Presencial [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 04/11/2020 [horas] => 25 [area] => Polítiques d'Igualtat [filter] => presencial politiques-d'igualtat [participantes] => 20 [pobl] => Alacant, Castelló, València )
 • PI05.1
  Àrea:Polítiques d'Igualtat
  Modalitat:Presencial
  Municipi:Alacant, Castelló, València
  Data:Del 26/10/2020 al 04/11/2020
  Total Hores:25
  Places:20
 • Array ( [name] => Serveis d’Autonomia Personal [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/servicios-de-autonomia-personal/433/?l=ca [id] => 433 [cod] => PI06.1 [mod] => Presencial [inicio] => 10/11/2020 [fin] => 19/11/2020 [horas] => 20 [area] => Polítiques d'Igualtat [filter] => presencial politiques-d'igualtat [participantes] => 20 [pobl] => Alacant, Castelló, València )
 • PI06.1
  Àrea:Polítiques d'Igualtat
  Modalitat:Presencial
  Municipi:Alacant, Castelló, València
  Data:Del 10/11/2020 al 19/11/2020
  Total Hores:20
  Places:20
 • Array ( [name] => Abordatge de la infància des de l’àmbit municipal [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/abordaje-de-la-infancia-desde-el-ambito-municipal/434/?l=ca [id] => 434 [cod] => PI07.1 [mod] => Presencial [inicio] => 09/11/2020 [fin] => 18/11/2020 [horas] => 25 [area] => Polítiques d'Igualtat [filter] => presencial politiques-d'igualtat [participantes] => 20 [pobl] => Alacant, Castelló, València )
 • PI07.1
  Àrea:Polítiques d'Igualtat
  Modalitat:Presencial
  Municipi:Alacant, Castelló, València
  Data:Del 09/11/2020 al 18/11/2020
  Total Hores:25
  Places:20
 • Array ( [name] => Mindfulness [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/mindfulness/435/?l=ca [id] => 435 [cod] => PS01.1 [mod] => Presencial [inicio] => 27/10/2020 [fin] => 05/11/2020 [horas] => 20 [area] => Prevenció i Salut Laboral [filter] => presencial prevencio-i-salut-laboral [participantes] => 15 [pobl] => Alacant, Castelló, València )
 • PS01.1
  Àrea:Prevenció i Salut Laboral
  Modalitat:Presencial
  Municipi:Alacant, Castelló, València
  Data:Del 27/10/2020 al 05/11/2020
  Total Hores:20
  Places:15
 • Array ( [name] => Resiliència i gestió del canvi [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/resiliencia-y-gestion-del-cambio/436/?l=ca [id] => 436 [cod] => PS02.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 20 [area] => Prevenció i Salut Laboral [filter] => online prevencio-i-salut-laboral [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • PS02.1
  Àrea:Prevenció i Salut Laboral
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:20
  Places:50
 • Array ( [name] => Prevenció i gestió de l'estrés laboral [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/prevencion-y-gestion-del-estres-laboral/437/?l=ca [id] => 437 [cod] => PS03.1 [mod] => Online [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 29/11/2020 [horas] => 25 [area] => Prevenció i Salut Laboral [filter] => online prevencio-i-salut-laboral [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • PS03.1
  Àrea:Prevenció i Salut Laboral
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 26/10/2020 al 29/11/2020
  Total Hores:25
  Places:50
 • Array ( [name] => Creació de nòmines [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/creacion-de-nominas/438/?l=ca [id] => 438 [cod] => RH01.1 [mod] => Online [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 29/11/2020 [horas] => 50 [area] => Recursos Humans [filter] => online recursos-humans [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • RH01.1
  Àrea:Recursos Humans
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 26/10/2020 al 29/11/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => Espècies invasores, el paper de l'administració local [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/especies-invasoras-el-papel-de-la-administracion-local/439/?l=ca [id] => 439 [cod] => RM01.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 40 [area] => Responsabilitat Social i Medi ambiental [filter] => online responsabilitat-social-i-medi-ambiental [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • RM01.1
  Àrea:Responsabilitat Social i Medi ambiental
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:40
  Places:50
 • Array ( [name] => Elaboració de plans locals d'adaptació al canvi climàtic [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/elaboracion-de-planes-locales-de-adaptacion-al-cambio-climatico/440/?l=ca [id] => 440 [cod] => RM02.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 30 [area] => Responsabilitat Social i Medi ambiental [filter] => online responsabilitat-social-i-medi-ambiental [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • RM02.1
  Àrea:Responsabilitat Social i Medi ambiental
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:30
  Places:50
 • Array ( [name] => Introducció al finançament europeu i el seu accés per a ens locals [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/introduccion-a-la-financiacion-europea-y-su-acceso-para-entes-locales/448/?l=ca [id] => 448 [cod] => UE01.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 50 [area] => Unió Europea [filter] => online unio-europea [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • UE01.1
  Àrea:Unió Europea
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => Disseny i gestió de Projectes Europeus per a ens locals [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/diseno-y-gestion-de-proyectos-europeos-para-entes-locales/449/?l=ca [id] => 449 [cod] => UE02.1 [mod] => Online [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 29/11/2020 [horas] => 50 [area] => Unió Europea [filter] => online unio-europea [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • UE02.1
  Àrea:Unió Europea
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 26/10/2020 al 29/11/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => Competències municipals en matèria d'Urbanisme, Medi Ambient, Activitats Recreatives i Establiments Públics [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/competencias-municipales-en-materia-de-urbanismo-medioambiente-actividades-recreativas-y-establecimientos-publicos/441/?l=ca [id] => 441 [cod] => UM01.1 [mod] => Online [inicio] => 26/10/2020 [fin] => 29/11/2020 [horas] => 50 [area] => Urbanisme i Medi ambient [filter] => online urbanisme-i-medi-ambient [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • UM01.1
  Àrea:Urbanisme i Medi ambient
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 26/10/2020 al 29/11/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => Edificació i eficiència energètica [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/edificacion-y-eficiencia-energetica/442/?l=ca [id] => 442 [cod] => UM02.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 50 [area] => Urbanisme i Medi ambient [filter] => online urbanisme-i-medi-ambient [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • UM02.1
  Àrea:Urbanisme i Medi ambient
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:50
  Places:50
 • Array ( [name] => Noves estratègies d'urbanisme local sostenible [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/nuevas-estrategias-de-urbanismo-local-sostenible/443/?l=ca [id] => 443 [cod] => UM03.1 [mod] => Online [inicio] => 21/09/2020 [fin] => 25/10/2020 [horas] => 40 [area] => Urbanisme i Medi ambient [filter] => online urbanisme-i-medi-ambient [participantes] => 50 [pobl] => ONLINE )
 • UM03.1
  Àrea:Urbanisme i Medi ambient
  Modalitat:Online
  Municipi:ONLINE
  Data:Del 21/09/2020 al 25/10/2020
  Total Hores:40
  Places:50
 • Array ( [name] => Autodesk Revit. Part I [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/autodesk-revit-parte-i/444/?l=ca [id] => 444 [cod] => UM04.1 [mod] => Presencial [inicio] => 14/10/2020 [fin] => 26/10/2020 [horas] => 25 [area] => Urbanisme i Medi ambient [filter] => presencial urbanisme-i-medi-ambient [participantes] => 12 [pobl] => València )
 • UM04.1
  Àrea:Urbanisme i Medi ambient
  Modalitat:Presencial
  Municipi:València
  Data:Del 14/10/2020 al 26/10/2020
  Total Hores:25
  Places:12
 • Array ( [name] => Autodesk Revit. Part II [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/autodesk-revit-parte-ii/445/?l=ca [id] => 445 [cod] => UM05.1 [mod] => Presencial [inicio] => 28/10/2020 [fin] => 11/11/2020 [horas] => 25 [area] => Urbanisme i Medi ambient [filter] => presencial urbanisme-i-medi-ambient [participantes] => 12 [pobl] => València )
 • UM05.1
  Àrea:Urbanisme i Medi ambient
  Modalitat:Presencial
  Municipi:València
  Data:Del 28/10/2020 al 11/11/2020
  Total Hores:25
  Places:12
 • Array ( [name] => Assumpció de serveis per l'administració. Remunicipalització [url] => https://www.fvmp.es/formacion/curso/asuncion-de-servicios-por-la-administracion-remunicipalizacion/446/?l=ca [id] => 446 [cod] => UR01.1 [mod] => Presencial [inicio] => 10/11/2020 [fin] => 19/11/2020 [horas] => 20 [area] => Utilització eficient de Recursos Públics [filter] => presencial utilitzacio-eficient-de-recursos-publics [participantes] => 20 [pobl] => València )
 • UR01.1
  Àrea:Utilització eficient de Recursos Públics
  Modalitat:Presencial
  Municipi:València
  Data:Del 10/11/2020 al 19/11/2020
  Total Hores:20
  Places:20

Sol ·licitud

Sol·licitud enviada

Dades personals

Dades Laborals

No hi ha cursos


Històric

Any Curs Codi Prioritat Estat Justificant
Any Curs Codi Prioritat Estat Justificant

Subscriu-te a la Newsletter

Administració Electrònica
Econòmic - Pressupostària
Específics de Determinats Col·lectius
Informació i atenció al públic
Innovació i Creativitat en organitzacions
Idiomes
Jurídic - Procedimental
Noves Tecnologies de la Informació
Polítiques d'Igualtat
Prevenció i Salut Laboral
Recursos Humans
Responsabilitat Social i Medi ambiental
Transparència i Bon Govern
Unió Europea
Urbanisme i Medi ambient
Utilització eficient de Recursos Públics

Accepte els termes de privacitat de la FVMP. Veure els termes de privacitat.Error