Formación

Escola de Càrrecs Electes

INFORMACIÓ GENERAL

CURSOS

Pressupost i Gestió econòmica municipal (20h). Més informació
Treballar com equip de Govern i amb els tècnics clau (20h). Més informació
Com gestionar les relacions ciutadanes durant el mandat (20h). Més informació

ACREDITACIÓ

L’ alumnat rebrà un certificat expedit per l’FVMP que acreditarà la superació del curs.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ

Pressupost i Gestió econòmica municipal. Tancat.
Treballar com equip de Govern i amb els tècnics clau (20h). Tancat.
Com gestionar les relacions ciutadanes durant el mandat (20h). Fins el 10 de gener de 2020.

A QUI VA DIRIGIT

Alcaldes/alcaldesses i regidors/regidores de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

INFORMACIÓ

Paco Pérez
963 91 39 02
pperez@fvmp.org

COORDINACIÓ

Tatiana Prades, cap de gabinet de la Vicesecretaria General de l’FVMP.

Curs: Pressupost i Gestió econòmica municipal.

Dates: 6, 11, 13, 18 i 20 de novembre.
Horari: de 15.30 a 19.30.
Lloc: Seu Diputació de Castelló. Av. Vall d’Uixó, 25. Castelló


Tema 1. Definició i conceptes sobre el pressupost en les entitats locals.

 1. Definició, principis i documents del pressupost municipal.
 2. El pressupost de despeses.
 3. El pressupost d´ingressos.
 4. Planificació del tancament pressupostari.
 5. La pròrroga pressupostària.
 6. Liquidació pressupostària i destí del superàvit.

Tema 2. Reducció del cost a les institucions.

 1. Obtenció de nous ingressos.
 2. Reducció de despesa.
 3. Gestió del “estat d’ànim col·lectiu”.

Tema 3. Utilització eficient del pressupost municipal i dels recursos públics.

 1. La gestió d’allò públic amb funció econòmica.
 2. Revisió dels sistemes organitzatius, actualització dels sistemes de control intern i inspecció de  serveis. Plans d’eficiència.
 3. Decisions que impliquen despeses.

PRE-INSCRIU-TE!

Curs: Treballar com equip de Govern i amb els tècnics clau.

Dates: 25, 27 de novembre i 2, 4 i 9 de desembre.
Horari: de 15.30 a 19.30.
Lloc: Seu Diputació de Castelló. Av. Vall d’Uixó, 25. Castelló


Tema 1. Breu anàlisi dels múltiples escenaris de “treballar com equip de govern i amb el tècnics claus en l’Administració Pública”: equilibris entre capacitació i legitimació.Tema 2. Constitució, funcionament i pressa de decisions col·lectives en equips de treball.

 1. Lideratge i tipus de lideratge en l’Administració Pública.
 2. Identificació dels diferents rols en un equip.
 3. Tècniques implicatives.

Tema 3. El treball eficaç en la gestió d’equips.

 1. Organització: agenda, reunions, etc.
 2. Planificació: objectius, cronogrames, priorització i negociació.
 3. Tècniques de resolució de conflictes.

Tema 4. La comunicació interna municipal.

 1. Concepte i importància de la comunicació interna.
 2. Tipus de comunicació interna segons el grau de formalitat.
 3. Tècniques de comunicació interna formal i informal
 4. Pla de comunicació interna i comunicació interna en temps de crisi.

PRE-INSCRIU-TE!

Curs: Com gestionar les relacions ciutadanes durant el mandat.

Dates: 21, 23, 28 i 30 de Gener i 4 de febrer.
Horari: de 15.30 a 19.30.
Lloc: Seu Diputació de Castelló. Av. Vall d’Uixó, 25. Castelló.


Tema 1. La relació amb la ciutadania

 1. Com enfortir la relació amb la ciutadania
 2. La qualitat en els serveis d’atenció a la ciutadania
 3. Factors pels quals el ciutadà valora la qualitat d’un servei

Tema 2. La comunicació en l’atenció al públic

 1. Components bàsics de la comunicació:
 2. L’empatia
 3. L’escolta
 4. Comunicació verbal i no verbal
 5. Característiques de la comunicació en atenció a la ciutadania
 6. Com inspirar l’equip per afavorir la comunicació amb el ciutadà
 7. Com afrontar la resolució de queixes, dubtes i reclamacions amb el ciutadà. Gestió de conflictes
 8. L’autocontrol emocional en la comunicació.

Tema 3. La comunicació institucional

 1. Comunicació d’agenda de projectes i control de temps en la comunicació
 2. Estratègies de comunicació canal on line. Bones pràctiques en l’ús de xarxes socials
 3. Importància de la comunicació institucional i de la imatge personal. Estratègies de comunicació amb el ciutadà

Tema 4. Implantació d’estratègies de comunicació

 1. Avaluació del pla de comunicació actual i disseny de pla d’acció individual
 2. Dinàmica: Disseny d’un protocol d’actuació o manual de comunicació
 3. Com implantar el manual de comunicació amb l’equip de treball

PRE-INSCRIU-TE!

Nom (obligatori)

e-mail (obligatori)

Telèfon (obligatori)

Càrrec (obligatori)

Ajuntament (obligatori)

Vull pre-inscriure'm al curs:

Pressupost i Gestió econòmica municipal (20h)Treballar com equip de Govern i amb els tècnics clau (20h)Com gestionar les relacions ciutadanes durant el mandat (20h)

Accepte els termes de privacitat.

Programació

Sol ·licitud

Sol·licitud enviada

Dades personals

Dades Laborals

No hi ha cursos


Històric

Any Curs Codi Prioritat Estat Justificant
Any Curs Codi Prioritat Estat Justificant

Subscriu-te a la Newsletter

Administració Electrònica
Econòmic - Pressupostària
Específics de Determinats Col·lectius
Informació i atenció al públic
Innovació i Creativitat en organitzacions
Idiomes
Jurídic - Procedimental
Noves Tecnologies de la Informació
Polítiques d'Igualtat
Prevenció i Salut Laboral
Recursos Humans
Responsabilitat Social i Medi ambiental
Transparència i Bon Govern
Unió Europea
Urbanisme i Medi ambient
Utilització eficient de Recursos Públics

Accepte els termes de privacitat de la FVMP. Veure els termes de privacitat.Error