JORNADA GUIA DE PRÀCTIQUES CORRECTES D’HIGIENE PER A LA VENDA I PREPARACIÓ D’ALIMENTS EN MERCATS NO SEDENTARIS

 La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en col·laboració amb l’FVMP, ha elaborat la Guia de Pràctiques Correctes d’Higiene per a la Venda i Preparació d’Aliments en Mercats no Sedentaris (mercats ambulants, carpes, parades, vehicles de venda ambulant, etc.),  a fi de millorar l’eficàcia en la protecció de la salut, i específicament en la protecció del dret a consumir aliments segurs i saludables, on la participació de l’ajuntament és clau en la informació, inspecció i control.Sens dubte aquesta Guia, és el pilar d’especialització, molt esperat pels ajuntaments, que faltava als instruments, ja desenvolupats, per a la regulació de la venda no sedentària en la nostra Comunitat.

Donat que el tema és urgent i important, s’ha elaborat una Campanya d’Informació desenvolupada per la Direcció General de Salut Pública i l’FVMP.

Esta Campanya, el programa i full d’inscripció de la qual adjuntem, es desenvolupa en tres municipis de la nostra Comunitat, i en diferents dates. S’ha d’indicar en el Full d’inscripció la seu en què desitgen assistir, i remetre-la com més prompte millor.