LA FVMP IMPULSA LA CREACIÓ DE NOVES OFICINES DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ EN ELS AJUNTAMENTS

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) ha posat en marxa una campanya per a convidar als Ajuntaments que encara no tenen oficina de Promoció del Valencià a posar en marxa una al seu municipi.

Des de l’entitat municipalista valenciana es creu que les administracions locals, com a entitats més properes a la ciutadania, han de donar resposta a les demandes socials, com la promoció del valencià. Per això, els pobles i ciutats tenen un instrument municipal per a normalitzar l’ús del valencià: l’Agència de Promoció del Valencià, AVIVA. Des de l’Oficina de Promoció del Valencià de la FVMP es posa en marxa aquesta campanya, justament, per a fomentar la presència de les oficines AVIVA als Ajuntaments.

Les Agències AVIVA poden ser pròpies de cada ajuntament o mancomunades entre diferents entitats locals a fi de donar servei a més nuclis poblacionals. El personal tècnic de promoció del valencià responsable de l’Agència AVIVA ha de ser del subgrup A1 o A2 de l’Ajuntament. La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, convoca anualment subvencions per al foment del valencià destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, amb dotació per a la creació i funcionament d’oficines o serveis municipals de promoció del valencià.
Les oficines de Promoció del Valencià als municipis són un gran instrument municipal per a promocionar i normalitzar l’ús del valencià. Actualment, hi ha més de 80 poblacions amb un servei municipals de promoció del valencià. Gràcies a aquestes oficines es destinen esforços importants a promoure l’ús del valencià en els diferents àmbits d’actuació municipal, així com programar i realitzar campanyes municipals de sensibilització i promoció de l’ús del valencià i de normalització lingüística. Per altre costat aquestes oficines també realitzen activitats per al foment de l’ús del valencià en determinats àmbits específics.
Les oficines AVIVA també són part important en la funció interna dels ajuntaments ja que promouen l’aprovació del reglament municipal de normalització lingüística i coordinen la seua aplicació mitjançant un pla d’actuació així com dinamitzen i impulsen l’ús del valencià a l’interior de l’ajuntament i faciliten assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatges específics, donant suport a la traducció i correcció de textos de les publicacions de l’ajuntament i, al mateix temps, organitzant cursos d’ensenyament del valencià per a funcionaris, treballadors públics i població adulta no escolaritzada.
Per altre costat, part de la tasca de una oficina AVIVA també passa per assessorar, com a servei públic, legalment i administrativa, en els assumptes de drets lingüístics. També s’assessora, prepara i proposa barems als exercicis de valencià que caldrà realitzar en les proves d’accés de les convocatòries públiques a l’Ajuntament i es informa i assessora a la ciutadania sobre les ajudes per al foment del Valencià
Aquesta campanya d’impuls per a la creació de noves oficines de promoció del valencià en els ajuntaments per part de la FVMP està destinada a tots els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana que encara no han posat en marxa una oficina AVIVA al seu municipi.