Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

ORDRE 16/2020, de 6 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores i es convoquen subvencions destinades a
municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització d’activitats de suport educatiu, i altres activitats extraescolars, culturals i esportives dirigides a la seua població
escolar d’entre 3 i 18 anys per a compensar els efectes negatius del confinament conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la Covid-19.