Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

17 Desembre, 2019

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2019, de la Direcció General d’Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d’instal·lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2020

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/16/pdf/2019_11904.pdf

Termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

L’objecte de les subvencions, mitjançant les actuacions següents:

Tipus A: millora, ampliació o reparació d’instal·lacions esportives en municipis de la Comunitat Valenciana fins a 5.000 habitants.

Tipus B: reforma, actuacions de millora, ampliació o reparació d’instal·lacions esportives tradicionals i aquells recintes on es practique qualsevol de les modalitats tradicionals reconegudes per la Federació de Pilota Valenciana. S’entenen com a tals trinquets d’escala i corda, raspall, galotxa, així com frontons valencians per a qualsevol modalitat oficial de pilota valenciana.

Les entitats sol·licitants podran sol·licitar un màxim d’un projecte per a actuacions tipus A, i un altre més per a actuacions tipus B, per considerar-se objectes diferents per part de l’Administració de la Generalitat

La presentació de la sol·licitud es realitzarà per mitjans electrònics a través de l’adreça d’Internet: en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

http://www.ceice.gva.es/va/web/deporte/ayudas-y-subvenciones-para-entidades-locales-de-la-comunitat-valenciana