Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

DECRET 180/2020, de 6 de novembre, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d’ajudes urgents a projectes d’investigació d’excel·lència per a l’anticipació i adaptació a situacions derivades de la Covid-19.