MOCIÓ LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚLIC

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 2018, va aprovar per majoria dels seus membres (a favor PSOE, COMPROMÍS, PP, EUPV i abstenció de CIUDADANOS), la següent proposta de moció, perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat amb la finalitat que s’adopte pels seus respectius plens.

Entrevista a Vicent Gil, Secretari General de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.