Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA DESTINADES A PROJECTES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT PER A ENTITATS LOCALS

ORDRE 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la Salut Pública

http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?l=1&sig=002278%2F2019

Convocatòria 2022.

RESOLUCIÓ D’11 DE FEBRER DE 2022, DE LA CONSELLERA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, PER LA QUAL S’EFECTUA LA CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES EN MATÈRIA DE PROJECTES DE DESPLEGAMENT DEL PLA DE SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN ELS SEUS MUNICIPIS. [2022/1413]

Llistat i Mapa de municipis de la CV adherits a la Xarxa.

https://www.sp.san.gva.es/sscc/opciones4.jsp?codpunto=3840&opcion=sanms52&menusup=sanms&seccion=sanps52002&nivel=2