Conveni de colaboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Justicia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, per a impulsar la mobilitat de les empleades Públiques, per raó de violència de gènere, entre Administracións Públiques