GESTIÓ DEL VIATGE I DE L’ESTADA D’ESTUDIANTS A MAUTHAUSEN – GUSEN EXPEDICIÓ FVMP 2022

Informe aprovat per la Junta de Portaveus celebrada el 2 de juny de 2022 relatiu a la GESTIÓ DEL VIATGE I DE L’ESTADA D’ESTUDIANTS A MAUTHAUSEN – GUSEN EXPEDICIÓ FVMP 2022

 

página
1.      Introducció 1
2.      Selecció d’ajuntaments i ajornaments per COVID-19 2
3.      Licitació del servei i nova situació de costos afegits 4
4.      Centres educatius participants, Autoritats copartícips i Programa de Viatge realitzat 5
5.      Conclusions i propostes 10
Annex: Galeria fotogràfica Estada d’estudiants en Mauthausen 2022 12 – 45