MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LES ACTUACIONS DESENVOLUPADES EN OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I AGENDA 2030 SOBRE LA BASE DEL CONVENI 2022 SUBSCRIT AMB LA GENERALITAT VALENCIANA A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA.

El conveni de difusió, sensibilització i conscienciació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i Agenda2030 és el resultat de l’esforç conjunt i l’actuació coordinada de la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en la defensa dels drets humans i la cooperació valenciana.

El seu objectiu és la formació, informació i difusió de l’Agenda 2030 i els ODS en la societat valenciana. S’inclou l’objectiu d’impulsar la territorialització dels ODS, facilitant la formació dels agents socials i la promoció de programes específics de sensibilització, perquè aquests es coneguen, de manera més rigorosa i compromesa i arriben a l’àmbit de tots els municipis de la Comunitat Valenciana.

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, com a entitat sense ànim de lucre els fins estatutaris del qual es troba la promoció i realització d’estudis per al millor coneixement dels problemes i de les circumstàncies en què es desembolica la vida local, i la promoció i execució de programes i activitats sobre temes locals, està interessada a col·laborar amb la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica en aquesta mena d’iniciatives duent a terme activitats de formació, de foment, d’investigació i difusió sobre les matèries atribuïdes reglamentàriament a la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament.