OFICINA MÒBIL DE COMERÇ I CONSUM

L’oficina mòbil de comerç i consum és fruit de la voluntat de la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies d’aglutinar els esforços i coordinar les seues actuacions en l’impuls del procés de modernització i ordenació del comerç i de la defensa dels drets bàsics dels consumidors i usuaris.

El seu objectiu és estendre els serveis de consulta, informació i assessorament que presta la Xarxa d’Agents de Foment de la Innovació Comercial (AFIC) i les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor (OMIC), en aquells municipis valencians que no tenen la possibilitat d’optar a aquests.

Aquesta iniciativa es desenvolupa en els municipis que, per la seua reduïda grandària o escassa població, no disposen dels mitjans necessaris per a desenvolupar actuacions que dinamitzen el conjunt del seu teixit comercial.

Amb aquest servei es pretén oferir a entitats locals, comerciants, associacions i emprenedors assistència comercial de proximitat, alhora que es desenvolupen accions encaminades a aconseguir un alt nivell de protecció, defensa i promoció dels consumidors i usuaris, així com a fomentar el consum responsable.