Pacte valencià contra la violència de gènere

El Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista, està basat en el consens de tota la societat, i s’estructura en línies estratègiques, i mesures per a aconseguir els objectius acordats.

Per a això, les parts intervinents, entre elles, les entitats locals de la Comunitat Valenciana i l’FVMP tenim una funció primordial, assumint i desenvolupant les mesures que ens corresponen per a combatre la violència masclista i treballar per una societat basada en la cultura de la no-violència i la igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens.

 A fi d’avançar, es fa necessari conéixer la situació dels ajuntaments de la Comunitat i comptar amb informació suficient per a poder visualitzar l’emprenedoria d’accions locals contra la violència de gènere i masclista.

 Amb aquest fi s’adjunta un qüestionari sobre determinades mesures corresponents a les línies del Pacte: Consell Local de la Dona, partides pressupostàries destinades a la lluita contra la violència masclista, existència del Pla d’Igualtat de la plantilla i del municipi.

Donada la periodicitat del seguiment del Pacte, interessa de disposar de la informació sol·licitada en el termini de deu dies. Com veureu, a fi d’agilitzar al màxim les respostes, el formulari que s’adjunta és de fàcil ompliment i podeu respondre directament.

Seguiu els passos següents:

  1. Cliqueu l’enllaç següent per a descarregar el qüestionari: CuestionarioPacto/Qüestionari Pacte
  2. Empleneu el qüestionari
  3. Envieu per correu electrònic des del botó del formulari i en cas d’error guardeu el formulari i adjunteu-lo al correu mponce@fvmp.org
  4. Per a qualsevol dubte telefoneu al 963913902 i pregunteu per Lourdes Pozo