Memòria de Turisme 2022

MEMORIA TÉCNICA JUSTIFICATIVA DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LA FVMP EN MATERIA DE FOMENTO TURÍSTICO Y LA INFORMACIÓN LOCAL (CONVENIO 2022 CON LA GENERALITAT A TRAVÉS DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA)   Valoración General del Convenio 2022 5 1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 1. ACTUACIONES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA IMPULSAR ESTUDIOS TURÍSTICOS LOCALES Y EL TRABAJO […]

Annexos Memòria Turisme 2022

Els huit ANNEXOS emplenen la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA del CONVENI entre TURISME COMUNITAT VALENCIANA i l´FVMP. ANEXOS MEMORIA TURISMO 2022 (98 MB)20221215_Declaració_Declaració d’activitats_MEMORIA TURISMO 2022 (29 MB)

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ ESTATAL – SEPE (MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL) PROGRAMA FOMENT D’OCUPACIÓ AGRÀRIA ZONES RURALS DEPRIMIDES 2022

1. Comissió Regional de seguiment (27 d’abril de 2022): Convocatòria, Acta de la sessió anterior (21 d’abril de 2021), Informe Resum de gestió 2021 2. Distribució de la Subvenció 2022 Comunitat Valenciana 3. Acords Comissió Regional i de la Província de València: duració mínima i màxima dels contractes i data màxima de finalització; aplicació del […]