Acords - Federació - Sindicats

Direcció General d’Administració Local

PROPUESTA-ACUERDO-DE-REFERENCIA-EN-TORNO-AL-CÓMPUTO-ANUAL-DE-HORAS-A-TRABAJAR-EN-EL-AÑO-2018-2-1 (147 kB)PROPUESTA-ACUERDO-DE-REFERENCIA-EN-TORNO-AL-CÓMPUTO-ANUAL-DE-HORAS-A-TRABAJAR-EN-EL-AÑO-2018-2 (147 kB)E-100-1 (4 MB)E-100 (4 MB)

II Acord Marc entre la FVMP i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2014, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economía Social, per la qual es disposa el registre i publicació del II Acord Marc entre la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF per al personal al servici de les administracions locals de la Comunitat Valenciana