Mocions i declaracions institucionals

Declaració Institucional amb motiu del dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona, 25 de Novembre de 2022

L’Assemblea General de les Nacions Unides, amb l’ànim de posar el focus en la violència que s’exercia contra les dones pel fet de ser-ho, en 1999 va decidir declarar el 25 de novembre com a Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Se’ns insta a totes i tots a la tasca de conscienciació i sensibilització.

Llegir Més

PLA ANTIFRAU

“La Junta de Portaveus de la FVMP va aprovar el dia 28 d’abril de 2022 la  Declaració Institucional enfront del Frau; així mateix va aprovar el Codi de Conducta de la FVMP de manera conjunta, amb el present Pla de Mesures Antifrau. Tots dos instruments es difondran a tot el personal de la FVMP, es publicaran en la seua pàgina Web i la seua intranet, a més de remetre’s per correu electrònic incloent un enllaç als citats documents.”

Llegir Més

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FVMP SOBRE LA PREVENCIÓ, DETECCIÓ I CORRECCIÓ DEL FRAU

La FVMP té la condició d’Entitat col·laboradora, de gestió i executora del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) segons el que es disposa en l’Ordre 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en tant que li correspon, en l’àmbit de les seues competències, l’execució de Projectes o Subprojectes de les Reformes i Inversions incloses en el PRTR.

Llegir Més

MOCIÓ INTEGRITAT EFECTIVA DE L’AUTOGOVERN VALENCIÀ

La junta de portaveus de l’FVMP reunida en data 28 d’abril va aprovar per majoria amb els vots a favor de PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PP i EUPV, i amb el vot en contra de Ciutadans, la  proposta de moció que adjuntem “MOCIÓ per a requerir al Congrés dels DIPUTATS la INTEGRITAT EFECTIVA DE L’AUTOGOVERN VALENCIÀ en el 40 aniversari de l’Estatut d’Autonomia i suport a la convocatòria plantejada per l’Associació de Juristes Valencians el 5 de maig per a reclamar la recuperació urgent del Dret Civil Valencià”

Llegir Més

DIA MUNDIAL DEL LIMFOEDEMA

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió ordinària celebrada el dia 10 de març de 2022, va aprovar per unanimitat la següent proposta de moció, perquè siga remesa a totes les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana amb la finalitat que s’adopte pels seus respectius Plens.

Llegir Més