subvencions a escoles d’ensenyament artístic no formal de Música i d’Arts Escèniques i CI53/21, nou procediment establit per a l’autorització o renovació per a aquelles entitats que desitgen impartir programes formatius de qualificació bàsica de la CV per al curs 2022/2023