Legislació

Models, Ordenances, Informes

21 juny, 2017

Model d’ordenança de Rehabilitació

13 juny, 2017

Ordenança sobre tinença d’animals

8 juny, 2017

Informe relatiu a l’obligatorietat de fer un segur per a la realització d’activitats esportives organitzades per l’Ajuntament.

8 juny, 2017

Informe sobre les comissions d’investigació en les Entitats Locals