Bones pràctiques municipals

Festes de Nadal, Cap d’Any i Mags

Es destaca l’Ajuntament d’Alboraya per la varietat i qualitat al conjunt d’activitats organitzades en aquest cicle festiu tradicional en 2018.

Entre altres aquestes activitats han sigut:

  • Nadal en la Biblio (contacontes, taller de reciclatge per a xiquets…)
  • Nadal en el Centre l’Agrícola (teatre, festival de curtmetratges, cine…)
  • Música (Festival de Nadales, matinal de Big Band Christmas Concert i Concert especial de Nadal)
  • Fira Jove
  • Dia del Xiquet
  • Nadal al Comerç (sorteig, concurs d’aparadors, mercat nadalenc, premis al comerç nadalenc en què van participar més de 40 establiments…)

A més dels clàssics esdeveniments: concurs de betlems, festa de Cap d’Any en la plaça amb gastronomia local, cavalcada de Reis Mags i entrega de regals…

Criteris i Recomanacions al Pressupost Municipal de la Comissió de Treball d’Hisenda i Desenvolupament Econòmic del Consell Social de la Ciutat de Castelló

Actualment les ciutats escometen nous desafiaments en una societat en continu canvi, cada vegada més globalitzada, que necessiten, per a afrontar la seua problemàtica, una via permanent de reflexió i pensament perquè la ciutat ja no sols és un nucli urbà on conviuen i es reben uns serveis, sinó que és molt més complexa, requereix idees i la seua posada en pràctica. La vida de la ciutadania dependrà hui i, la qual cosa és més important, en el futur, del model de ciutat que es planifique  i  es desenrotlle i en aqueixa important tasca de reflexió i col·laboració en la planificació del model de ciutat es contextualitza l’activitat del Consell Social de la Ciutat de Castelló.

La participació en els assumptes públics és un dret ciutadà i facilitar-ho constitueix una obligació per als poders públics segons estableixen els articles 23.1 i 9.2 de la Constitució Espanyola. Per això, en introduir especialitats en l’organització tradicional per als grans municipis, la Llei 57/2003, es 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local va preveure, per a aquests municipis, en l’article 131, la creació d’un Consell Social de la Ciutat com un òrgan participatiu de caràcter consultiu en què s’integrarien les principals organitzacions socials i econòmiques del municipi, centrat essencialment, en el camp del desenrotllament local i de la planificació estratègica urbana i pressupostària. Les funcions del Consell Social són el debat i assessorament en matèria de planificació estratègica urbana i desenrotllament global del municipi i els criteris i recomanacions del pròxim pressupost general. A través de les seues funcions d’assessorament i emissió de dictàmens no vinculants en l’àmbit local pretén reforçar la participació dels agents econòmics i socials en l’articulació de les polítiques públiques de l’Ajuntament de la ciutat.

El treball de la Comissió del Consell Social de la Ciutat de Castelló d’Hisenda i Desenvolupament Econòmic es desenvolupa principalment durant els mesos d’abril a juliol a partir d’una metodologia participativa que fa possible obtindre conclusions legitimades a través del consens entre els diferents participants en la mateixa. Aquest mètode de treball inclou diverses fases que s’inicien per la Comissió a partir de l’avaluació de les recomanacions que es van fer per a l’elaboració del Pressupost de l’exercici anterior: partint d’aquesta anàlisi els seus components revisen, actualitzen i amplien amb noves accions els objectius generals i específics del document del passat exercici. El següent pas és seleccionar i prioritzar les actuacions a incloure en el document establint per a això un termini perquè tots els participants en la Comissió de Treball realitzen les propostes que conclouen amb la incorporació de noves accions consensuades, donant lloc al  text definitiu que ha de guiar l’elaboració del nou Pressupost.

Día de la Dona. Comarca Marina Baixa: Benidorm, La Nucia, La Vila Joiosa, Altea, Callosa d’en Sarrià, Polop, l’Alfàs y Finestrat (Alicante)

Els Ajuntaments integrants de la Comarca de la Marina Baixa (Alacant) van crear, fa 17 anys, el Consell Comarcal per la Igualtat de la Marina Baixa.

Dins de les activitats realitzades per aquest Consell, es troba l’organització de la XVII Trobada de Dons de la Marina Baixa que va tindre lloc el 9 de març a Finestrat. La Trobada està destinada a ser un encontre de convivència entre les dones i integrants de les nombroses associacions de la comarca i visibilitzar la seua gran tasca social i reivindicativa.

En aquest any 2018, es rememorà com fa 17 anys els municipis de la Marina Baixa es van unir per a treballar junts i lluitar per la Igualtat.

Dia de la Dona 2018. Elx (Alacant)

L’Ajuntament està duent a terme dos programes d’ocupació Elx Empra i Elx Emprén, dins dels que es va comunicar a la població que s’incentivaria la contractació de dones. Així mateix, es va destacar que el pressupost destinat a polítiques d’Igualtat havia passat de 5000 a 84000 en aquest mandat, considerant aquest factor com el major indicador de l’interés d’aquesta corporació cap a l’efectivitat de les polítiques.

A més, cal destacar la labor en aquest sentit al llarg de tot el mandat que es reflectix en: la posada en marxa de la Casa de la Dona on s’ubica el Servei d’Atenció Integral a la Dona, l’elaboració de l’I Pla Municipal contra la Violència de Gènere en 2017 i l’establiment del programa Clara, dirigit a millorar l’ocupabilitat de les dones en situació de vulnerabilitat amb el finançament del Fons Social Europeu.

Dia de la Dona 2018. Quart de Poblet (València)

L’Ajuntament va organitzar al voltant del 8 de març: una exposició sobre violència de gènere en el món del còmic, trobada sobre experiències de vida de dones immigrants, concert de rap en igualtat, taula redona sobre dones i discapacitat, marxa de dones empoderadas, teatre, conferències…

A més, cal destacar la labor que aquest Ajuntament desenvolupa al llarg de tot l’any en matèria d’Igualtat i el suport a les dones del municipi com: protocol d’informació, mediació i proposta davant de situacions d’assetjament, Pla d’Igualtat participat; suport a la conciliació; Comissió Municipal d’Igualtat, Premis Isabel de Villena, Observatori d’Igualtat, entre altres.