Bones pràctiques

Assessorament sobre legislació i jurisprudència recent en matèria de clàusula sòl. Tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana

Des de la FVMP es vol destacar el conjunt d’activitats impulsades i desenvolupades pels ajuntaments de la Comunitat Valenciana per la seua resposta immediata davant de les necessitats d’informació sorgides entre els ciutadans afectats pel Reial Decret Llei 1/2017 de 20 de gener, en matèria de clàusula sòl, publicada en el BOE de 21 de gener de 2017.

Els ajuntaments van intervindre amb la major celeritat possible, amb xarrades o obertura de consultes especialitzades dins de les oficines municipals d’informació al consumidor, davant d’aquesta legislació estatal recentment aprovada com a conseqüència dels últims pronunciaments judicials en matèria de clàusules sòl i, en particular, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre de 2016, amb els assumptes acumulats C-154/15, C-307/15 i C-30/15.

Campanya contra la violència de gènere amb intervenció artística. Borriana (Castelló)

Projecte pensat per a conscienciar al nombre més gran possible de persones, per el qual la Regidoria d’Igualtat ha arribat a totes les associacions, col·legis, instituts… que estigueren disposats a escoltar i a treballar per una causa: evitar la violència de gènere.

Està dirigit a la visibilització amb la creació d’una espècie de riu de papallones de paper de diversos colors en el Centre Municipal de Cultura. Encara que en principi l’Ajuntament de Borriana va triar el Mercat Municipal, l’espai es va quedar xicotet a causa de l’alta participació de la població. Aquestes papallones representen a tota la societat unida en el mateix camí de la no-violència.

El procediment seguit consistiria en: una xicoteta xarrada sobre la violència de gènere, després s’ensenyaria als participants a fer les papallones i, finalment, es construiria entre tots un gran riu de voluntats en el camí cap a la no-violència. Els escolars dels diferents centres s’encarregarien de crear mandales amb aquestes papallones.

Tant la Regidoria d’Igualtat com els responsables d’Infodona han traslladat el treball que, durant les setmanes anteriors al 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, han realitzat centenars de veïns i veïnes de Borriana, assenyalant que escolars de tots els centres i membres d’associacions i col·lectius socials s’han bolcat de forma increïble en la Campanya.

Es desenvolupa durant tot el mes de novembre amb iniciatives per a la conscienciació de la ciutadania i viurà el seu punt àlgid el mateix dia 25 de novembre amb la intervenció artística que farà volar pel Centre Municipal de Cultura de Borriana prop de trenta mil papallones.

II Setmana contra la violència de gènere

La Setmana té com a objectiu aconseguir la major participació en l’objectiu que no se silencie en una societat democràtica en què, lamentablement, és una realitat diària.

Per això, l’Ajuntament d’Altura, ha pensat en tres línies d’actuació: l’I Concurs infantil de banderoles per la Igualtat; la Campanya de Participació Ciutadana; i la programació oficial composta d’accions que incideixen en: xarxes socials, Mitjans de comunicació, manifestos, símbols en la fatxada de l’Ajuntament…

Cal destacar, com a activitat innovadora destinada a la visibilitat, la Campanya de Participació Ciutadana per a la que s’han dissenyat cartells i díptics per a ser repartits a tots els comerços de la localitat amb el text “aquest establiment està en contra de qualsevol tipus de violència exercida cap a la dona”.

Reconeixement a les polítiques del Consell de la Generalitat Valenciana en matèria d’actuacions contra la Violència de Gènere

Des del començament de la legislatura en 2015, el Consell de la Generalitat, mitjançant la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, ha demostrat la seua ferma aposta per la lluita contra la violència de gènere. Per a això, hi ha posat en marxa programes i campanyes, creat centres específics, impartit cursos i tallers…

Com a novetat hi ha que destacar la Campanya de conscienciació contra la violència de gènere Erre que erre. No parem fins a aconseguir la igualtat adscrita a detectar els principals problemes escolars origen de violència de gènere a partir de les situacions que és viuen en els centres educatius. A partir de l’estudi d’aquests factors podrien plantejar-se solucions i recomanacions d’actuació a l’Administració i la comunitat educativa. La campanya incideix en aquest aspecte tan important per a previndre i combatre la violència de gènere com és l’educació.

D’altra banda, ha incrementat la dotació pressupostària per a finançar ajudes i indemnitzacions, incloent-hi una línia específica d’ajudes a les dones víctimes de violència de gènere amb dificultats per a obtindre ocupació i creant un pressupost destinat a atendre el dret a la indemnització per causa de mort, com a conseqüència d’un acte de violència sobre la dona, per als fills i filles menors d’edat, o majors d’edat o persones ascendents que depenen econòmicament de la víctima.

Subvencions per a polítiques d’Igualtat i de Lluita contra la Violència de Gènere. Diputació de València

La Diputació de València destina, en 2016, 800.000 euros a ajuntaments, associacions, fundacions i organitzacions sense ànim de lucre en dues campanyes d’ajudes per a programes d’Igualtat.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és l’impuls de les polítiques d’equitat entre hòmens i dones en els municipis i la lluita contra la violència de gènere.

Una de les principals metes d’aquest programa és ajudar a pal·liar les carències dels ajuntaments, tant de pressupost com de personal, perquè municipis i associacions compten amb majors recursos i puguen posar en marxa Plans d’Igualtat, dels que manquen en un 90% de municipis de la província de València, en molts casos per falta de pressupostos i recursos humans.

Les ajudes es reparteixen en dos grans campanyes, una dirigida a municipis i l’altra a associacions, fundacions i organitzacions sense ànim de lucre.

La campanya dirigida a municipis té un pressupost de 600.000 euros. Es divideix en dos grans grups: poblacions majors i menors de 30.000 habitants.

En la primera categoria hi ha diferents modalitats: ajudes destinades a la creació de Plans d’Igualtat amb una ajuda màxima de 1.500 per ajuntament: i una altra per a la contractació d’Agents d’Igualtat que duguen a terme accions específiques amb una quantitat límit de 5.000 euros per a cada consistori.

Pel que fa als municipis de més de 30.000 habitants, s’ha llançat una línia d’ajudes de fins a 30.000 euros per ajuntament per a finançar programes d’igualtat, que poden ser tant plans, com campanyes i activitats que promocionen l’equitat de gènere.

Les línies que marquen la campanya de l’ONU en el Dia per l’Eliminació de la Violència de Gènere fan insistència en la necessitat de comptar amb un finançament sostenible com a aposta imprescindible per a eradicar-la.

Congréssos sobre la Violència contra la Dona. Diputació d’Alacant

El Congrés, organitzat per la Diputació d’Alacant, que tindrà lloc amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona, arriba a la seua 14a edició en 2016.

Aquesta trobada anual constitueix un fòrum d’intercanvi d’informació i experiències entre professionals, sobretot de l’àmbit municipal.

En 2016, el Congrés incideix a conéixer la violència de gènere de prop. Per a això se centra en les últimes novetats legislatives entorn de la violència de gènere i a l’estatut de les víctimes en el procés penal, en les dificultats amb què es troben les dones víctimes de violència de gènere en què concorren circumstàncies que les situen en una posició encara més vulnerable, passant per l’educació i les experiències de les entitats que treballen en la lluita contra la violència de gènere.