BONES PRÀCTIQUES

La pàgina BONES PRÀCTIQUES, de l´FVMP inclou primers premis en matèria de promoció de la salut i programes i experiències de coordinació sociosanitària presentades als PREMIS Al BON GOVERN atorgats per la FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES, en les seues respectives edicions.

Els Premis al Bon Govern són uns guardons de la FVMP dirigits a les bones pràctiques municipals i tenen com a objectiu prioritari promoure la qualitat de les polítiques públiques a nivell local.

Els Premis al Bon Govern avaluen:

La millora de la qualitat de vida dels veïns i la repercussió social en el seu àmbit d’actuació: municipis, mancomunitats.

 La vigència en el temps.

La innovació en la gestió pública i la bona pràctica municipal implantada.

La possibilitat de transferència del projecte o actuació en altres municipis o mancomunitats.

La singularitat del projecte o actuació presentada. La millora formativa del personal de l’administració local.

Així mateix, Comité d’avaluació dels Premis avalua el nivell d’inversió i de recursos públics emprats per cada municipi en el projecte o actuació presentada.

El programa presentat pel l´ajuntamnet d´Algemesí pretén de manera genèrica afavorir l’adquisició d’hàbits de vida saludables i promoure l’activitat física.

“Mislata Jove 2202”, és el programa d’oci nocturn saludable de la Regidoria de Joventut i la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) de l’Ajuntament de Mislata, emmarcat en el context del programa “Practica Salut” del consorci Joves.net, per a la població juvenil de 12 a 30 anys.

El programa PROP DE TU de l’Ajuntament d’Aldia proposa l’acompanyament a les persones majors contribuint d’aquesta manera a combatre la soledat i l’aïllament en les llars.

El programa Ciber-Unreallity. Joc En línia per a la conscienciació sobre alcohol ofereix un recurs digital i de fàcil ús de prevenció del consum abusiu d’alcohol adaptat als gustos i interessos de la població jove del municipi de Bigastro.

La iniciativa ENGUERA SÉ SALUDABLE persegueix que el veïnatge de la localitat realitze més activitat física i que les persones que pateixen alguna malaltia crònica milloren el seu estat de salut a través de la pràctica esportiva. El programa es desenvoluparà sota la supervisió de professionals sanitaris del Departament de Salut i experts en activitat física i esport, que treballaran de manera coordinada i realitzaran un seguiment individualitzat i grupal dels i les participants.

El programa prestarà especial atenció cap als veïns i veïnes amb patologies cròniques en les quals s’haja demostrat que la pràctica d’exercici físic els suposa una millora, o aquelles persones que estiguen en situació de sedentarisme de la població en general.

 Paiporta; El proyecte SOLEDAT NO DESITJADA té com objetius: Impulsar i coordinar les accions de sensibilització i conscienciació sobre la soledat no desitjada cap a la ciutadania del municipi. Rebre les formacions adients per a comprendre el fenomen de la soledat no desitjada així com l’impacte que causa en la salut de les persones.  Promoure l’acompanyament individual i col·lectiu a les persones en situació de soledat que s’identifiquen al municipi. Treballar a llarg termini en accions que promouen l’enfortiment dels vincles veïnals i les interaccions socials i redueixen la soledat en altres col·lectius poblacionals.

S’ha buscat implicar al personal tècnic municipal, a les associacions del poble i al teixit comercial existent

El projecte AIGUA_SALUT de Vila-real Ciutat de l’Esport i la Salut busca fer de l’activitat física i la salut un mode de vida per als habitants de la ciutat de Vila-real. Pretén crear hàbits saludables per a tota la població mitjançant activitats singulars que arriben al màxim nombre de participants possible. Oferim propostes encaminades a millorar la salut de la població a partir de l’activitat física per a ensenyar als participants altres vies de transport, alternatives de lleure i hàbits saludables que poden adaptar a la vida quotidiana.