Bones pràctiques

Agent Tutor en la prevenció i eradicació de l’assetjament escolar. Burjassot (València), Canet d’en Berenguer (València), Dénia (Alacant), Elda (Alacant), Requena (València), Sant Joan d’Alacant (Alacant), Vinalesa (València) i Xàbia (Alacant)

L’Administració Local s’ha vist també abocada a buscar solucions a aquest greu problema, ja que no es limita a l’àmbit del centre escolar on s’ha de protegir a aquests xiquets o adolescents que veuen minvades les seues possibilitats de creixement personal i social. L’assetjament fa que passen a ser subjectes de la por que els impedeix desenvolupar plenament la seua vida i les seues facultats, i pot portar-los a l’absentisme escolar, la depressió o, inclús, al suïcidi.

L’establiment de la figura de l’Agent Tutor pot ser, de moment, un dels recursos eficaços per a pal·liar l’assetjament escolar a l’espera d’un pròxim estudi autonòmic que elaborarà la Generalitat Valenciana i que analitzarà aquesta qüestió en tots els municipis de la Comunitat.

Els agents tutors són agents de la Policia Local que busquen conscienciar sobre aquesta problemàtica i previndre-la treballant amb els xiquets i jóvens. Per a això, realitzen activitats dins dels centres escolars i utilitzen les noves tecnologies per a exercir una protecció més eficient.

Els ajuntaments han constituït la figura de l’Agent Tutor per dues vies:

  • El Protocol Marc del Programa Agent Tutor de la FEMP que aborda també la problemàtica de les drogodependències i l’absentisme, entre altres.

Aquests ajuntaments a la Comunitat Valenciana són: Canet d’en Berenguer, Dénia, Sant Joan d’Alacant, Vinalesa i Xàbia (informació proporcionada per la FEMP en data 12 de maig de 2017).

  • Diverses fórmules adaptades a cada ajuntament en funció de les seues característiques i necessitats.

Aquest és el cas dels ajuntaments de: Burjassot, Elda i Requena, entre altres.

Nom: Agent Tutor en la prevenció i eradicació de l’assetjament escolar
Municipi: Burjassot (Valencia), Canet d'en Berenguer (Valencia), Dénia (Alicante), Elda (Alicante), Requena (Valencia), Sant Joan d'Alacant (Alicante), Vinalesa (Valencia) y Xàbia (Alicante)
Entitat: Ajuntaments
Àrees: Educació. Assetjament Escolar. Serveis Socials. Policia Local
Web: www.bujassot.org - www.canetdenberenguer.es - www.denia.es - www.elda.es - www.requena.es -www.santjoandalacant.es - www.vinalesa.org - www.ajxabia.com
Enllaç 1: http://femp.femp.es/CartaLocal/Front/Noticias/CL_ContenidoDetalle/_sYcniRvuy5ly-yy6MEsAr1LQ-038m7SZZZN7K9kKREI
Enllaç 2: http://www.diarioinformacion.com/elda/2017/02/24/elda-frente-acoso-escolar-unidad/1864098.html