Presidència de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2023, de la directora general de Relacions amb Les Corts, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es publica el conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de les Conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública, i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i la Federació […]

DECRET 172/2022 DE 14 D’OCTUBRE, DEL CONSELL, PEL QUAL ES REGULA EL SISTEMA DE SELECCIÓ EN ELS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL EN ELS COSSOS DE POLICIA LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

L’objecte d’aquesta norma és complir el mandat de la Llei 20/2021, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. En aquest sentit, s’afirma el caràcter obert i públic de les convocatòries i es reconeixen tant els serveis prestats en l’escala bàsica com la formació.

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

Decret 76/2021, de 28 de maig, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i concessió directa de subvencions a entitats locals per a contractar persones desocupades menors de trenta anys per a actuacions en platgesper la Covid-19. Decret (812 kB)

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Resolució de 22 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es publica la Resolució de 19 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, que es dicta a conseqüència de Interlocutòria 195/2021, de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de […]

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Resolució de 22 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per al període entre el 24 de maig de 2021 i […]

Presidència de la Generalitat

El poeta valencià Francisco Brines Bañó, nascut a Oliva en 1932 i mort ahir, ens deixa en herència la seua reflexió poètica sobre el pas del temps i la necessitat vital de celebrar l’instant. Decret (200 kB)

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Resolució de 23 d’abril de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Presidència de la Generalitat

Decret 15/2021, de 23 d’abril, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les mesures de limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats i de limitació de la mobilitat, des de les 00.00 hores del 26 d’abril fins a les 00.00 hores del 9 de maig de 2021

Presidència de la Generalitat

Resolució de 6 d’abril de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen ajudes destinades a municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana amb població que no excedisca de 50.000 habitants, per a finançar actuacions que faciliten la millora de l’accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals, […]