AJUDES LLOGUER HABITATGE 2020

Ordre 5/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa d’ajudes al lloguer d’habitatges i Programa d’ajudes al lloguer per a joves.

Ajudes al lloguer d’habitatge

Ajudes al lloguer per a joves