Reconeixement a les polítiques del Consell de la Generalitat Valenciana en matèria d’actuacions contra la Violència de Gènere

Des del començament de la legislatura en 2015, el Consell de la Generalitat, mitjançant la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, ha demostrat la seua ferma aposta per la lluita contra la violència de gènere. Per a això, hi ha posat en marxa programes i campanyes, creat centres específics, impartit cursos i tallers…

Com a novetat hi ha que destacar la Campanya de conscienciació contra la violència de gènere Erre que erre. No parem fins a aconseguir la igualtat adscrita a detectar els principals problemes escolars origen de violència de gènere a partir de les situacions que és viuen en els centres educatius. A partir de l’estudi d’aquests factors podrien plantejar-se solucions i recomanacions d’actuació a l’Administració i la comunitat educativa. La campanya incideix en aquest aspecte tan important per a previndre i combatre la violència de gènere com és l’educació.

D’altra banda, ha incrementat la dotació pressupostària per a finançar ajudes i indemnitzacions, incloent-hi una línia específica d’ajudes a les dones víctimes de violència de gènere amb dificultats per a obtindre ocupació i creant un pressupost destinat a atendre el dret a la indemnització per causa de mort, com a conseqüència d’un acte de violència sobre la dona, per als fills i filles menors d’edat, o majors d’edat o persones ascendents que depenen econòmicament de la víctima.