Treball de les OMIC o SMIC al Dia Internacional dels Drets del Consumidors. Diversos ajuntaments

En el mostreig realitzat entre els ajuntaments i els seus OMIC (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor) o SMIC (Servei Municipal d’Informació al Consumidor) es va comprovar que totes les seus webs arrepleguen un text comú d’informació bàsica sobre el Dia Mundial dels Drets del Consumidor 2017: el repte és el món digital. Cal tindre en compte que es tracta d’un objectiu per a tot l’any 2017, per el qual l’únic criteri no poden ser les activitats exercides en aqueix dia concret.

No obstant això, cal assenyalar, que les actuacions dutes a terme (xarrades, balanços, activitats infantils…), encara que valuoses, no s’ajustaven a informar als consumidors sobre la seguretat digital i les mesures per a preservar els seus drets.