Presentació

Àrea 11 | COMISSIÓ DE DESPOBLACIÓ

Presentació Les comissions de treball són fòrums de debat, vius, participatius i amb capacitat propositiva als òrgans de govern federatius. L’elaboració d’estudis, informes i dictàmens, tots aquests de caràcter consultiu, no executiu ni vinculant, així com en la formulació de propostes sobre qüestions directament relacionades amb els fins de la Federació. Les qüestions que, per raó de la matèria, tinga atribuïda la seua competència per a l’estudi a més de totes aquelles que pogueren ser-los atribuïdes expressament pels òrgans de govern …

Llegir Més

Àrea 10 | COMISSIÓ DE MANCOMUNITATS

Presentació Les comissions de treball són fòrums de debat, vius, participatius i amb capacitat propositiva als òrgans de govern federatius. L’elaboració d’estudis, informes i dictàmens, tots aquests de caràcter consultiu, no executiu ni vinculant, així com en la formulació de propostes sobre qüestions directament relacionades amb els fins de la Federació. Les qüestions que, per raó de la matèria, tinga atribuïda la seua competència per a l’estudi a més de totes aquelles que pogueren ser-los atribuïdes expressament pels òrgans de govern …

Llegir Més

Àrea 09 | COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

Presentació Les comissions de treball són fòrums de debat, vius, participatius i amb capacitat propositiva als òrgans de govern federatius. L’elaboració d’estudis, informes i dictàmens, tots aquests de caràcter consultiu, no executiu ni vinculant, així com en la formulació de propostes sobre qüestions directament relacionades amb els fins de la Federació. Les qüestions que, per raó de la matèria, tinga atribuïda la seua competència per a l’estudi a més de totes aquelles que pogueren ser-los atribuïdes expressament pels òrgans de govern …

Llegir Més

Àrea 08 | COMISSIÓ D’INDÚSTRIA

Presentació Les comissions de treball són fòrums de debat, vius, participatius i amb capacitat propositiva als òrgans de govern federatius. L’elaboració d’estudis, informes i dictàmens, tots aquests de caràcter consultiu, no executiu ni vinculant, així com en la formulació de propostes sobre qüestions directament relacionades amb els fins de la Federació. Les qüestions que, per raó de la matèria, tinga atribuïda la seua competència per a l’estudi a més de totes aquelles que pogueren ser-los atribuïdes expressament pels òrgans de govern …

Llegir Més

Àrea 07 | COMISSIÓ D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT

Presentació Les comissions de treball són fòrums de debat, vius, participatius i amb capacitat propositiva als òrgans de govern federatius. L’elaboració d’estudis, informes i dictàmens, tots aquests de caràcter consultiu, no executiu ni vinculant, així com en la formulació de propostes sobre qüestions directament relacionades amb els fins de la Federació. Les qüestions que, per raó de la matèria, tinga atribuïda la seua competència per a l’estudi a més de totes aquelles que pogueren ser-los atribuïdes expressament pels òrgans de govern …

Llegir Més

Àrea 06 | COMISSIÓ DE TURISME

Presentació Les comissions de treball són fòrums de debat, vius, participatius i amb capacitat propositiva als òrgans de govern federatius. L’elaboració d’estudis, informes i dictàmens, tots aquests de caràcter consultiu, no executiu ni vinculant, així com en la formulació de propostes sobre qüestions directament relacionades amb els fins de la Federació. Les qüestions que, per raó de la matèria, tinga atribuïda la seua competència per a l’estudi a més de totes aquelles que pogueren ser-los atribuïdes expressament pels òrgans de govern …

Llegir Més

Àrea 05 | COMISSIÓ DE MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, TELECOMUNICACIONS, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT JURÍDIC

Presentació Les comissions de treball són fòrums de debat, vius, participatius i amb capacitat propositiva als òrgans de govern federatius. L’elaboració d’estudis, informes i dictàmens, tots aquests de caràcter consultiu, no executiu ni vinculant, així com en la formulació de propostes sobre qüestions directament relacionades amb els fins de la Federació. Les qüestions que, per raó de la matèria, tinga atribuïda la seua competència per a l’estudi a més de totes aquelles que pogueren ser-los atribuïdes expressament pels òrgans de govern …

Llegir Més

Àrea 03 | COMISSIÓ DE BENESTAR I INTEGRACIÓ SOCIAL, SERVEIS COMUNITARIS, SANITAT, CONSUM, PARTICIPACIÓ, IGUALTAT I DRETS DE LA CIUTADANIA

Presentació Les comissions de treball són fòrums de debat, vius, participatius i amb capacitat propositiva als òrgans de govern federatius. L’elaboració d’estudis, informes i dictàmens, tots aquests de caràcter consultiu, no executiu ni vinculant, així com en la formulació de propostes sobre qüestions directament relacionades amb els fins de la Federació. Les qüestions que, per raó de la matèria, tinga atribuïda la seua competència per a l’estudi a més de totes aquelles que pogueren ser-los atribuïdes expressament pels òrgans de govern …

Llegir Més

Àrea 02 | COMISSIÓ D’EDUCACIÓ, PATRIMONI CULTURAL, ESPORTS, JOVENTUT

Presentació Les comissions de treball són fòrums de debat, vius, participatius i amb capacitat propositiva als òrgans de govern federatius. L’elaboració d’estudis, informes i dictàmens, tots aquests de caràcter consultiu, no executiu ni vinculant, així com en la formulació de propostes sobre qüestions directament relacionades amb els fins de la Federació. Les qüestions que, per raó de la matèria, tinga atribuïda la seua competència per a l’estudi a més de totes aquelles que pogueren ser-los atribuïdes expressament pels òrgans de govern …

Llegir Més

Àrea 01 | COMISSIÓ D’HISENDES LOCALS, PROGRAMES EUROPEUS, COOPERACIÓ AGERMANAMENTS

Presentació Les comissions de treball són fòrums de debat, vius, participatius i amb capacitat propositiva als òrgans de govern federatius. L’elaboració d’estudis, informes i dictàmens, tots aquests de caràcter consultiu, no executiu ni vinculant, així com en la formulació de propostes sobre qüestions directament relacionades amb els fins de la Federació. Les qüestions que, per raó de la matèria, tinga atribuïda la seua competència per a l’estudi a més de totes aquelles que pogueren ser-los atribuïdes expressament pels òrgans de govern …

Llegir Més