Consell Agrari Municipal

Breu qüestionari sobre l’existència del Consell Agrari en els municipis de la Comunitat Valenciana