CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL – TÈCNIC/A DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA