Creació de grups policials especialitzats en la prevenció de delictes d’odi i en l’atenció a dones mates de violència de gènere i agressions sexuals

La llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana en l’article 34 estableix:

“5. [sic] La policia local de municipis de més de 50.000 habitants comptara amb un grup d’especialitzat en la prevenció dels delictes d’odi.

6. [sic] La policia local de municipis de més de 20.000 habitants disposaran d’un grup especialitzat en l’atenció a les dones víctimes de la violència de gènere i agressions sexuals.”

La segona Disposició transitòria (nova) es determina que els esmentats grups policials hauran d’estar creats abans de l’1 de geners de 2023 i es constituiran en el marc de la col·laboració amb els cossos i forces de seguretat de l’Estat.