Circulars Informatives

Circular Informativa 2/2018 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2018, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)

Adjunte la Circular Informativa 2/2018 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2018, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), (DOGV núm. 8218 de data 23-1-2018) d´AJUDES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS, A CÀRREC DEL PRESSUPOST D’EXERCICI 2018

Circular Informativa 1/2018 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, de la Direcció General del SERVEF

Circular Informativa 1/2018 relativa a la publicació de la RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, de la Direcció General del SERVEF (DOGV de 23 de gener de 2018), per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes «T’Avalem», en desplegament del programa mixt d’Ocupació-Formació Garantia Juvenil, per mitjà de la realització de projectes de formació en alternança amb l’ocupació.

Circular Informativa de l’FVMP núm. 31

El DOCV núm. 8194, de 20.12.2017, ha publicat les Ajudes a Entitats Locals per a l’any 2018 de l’Agència Valenciana del Turisme (AVT), dirigides a la millora i la competitivitat dels Recursos i Destinacions Turístiques de la Comunitat Valenciana.