ENQUESTA ACTIVITAT I TAXES MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA

El cessament total de l’activitat i posteriors condicions aplicades als mercats de venda no sedentària a conseqüència de la pandèmia, han repercutit en l’economia del sector i augmentat les seues dificultats per al desenvolupament de la venda.

Amb la finalitat de disposar de dades reals procedents dels propis gestors municipals, el teu municipi, ha sigut seleccionat per a aportar unes dades que seran de gran utilitat a l’hora de concretar polítiques públiques a curt termini dirigides al foment i la recuperació de l’activitat.

Per això, li agrairem que atenga el breu qüestionari que adjuntem a continuació.