CÀRRECS ELECTES – C/ GUILLEM DE CASTRO, 46 VALÈNCIA