JORNADA GESTIÓ PÚBLICA DE LA VIVENDA I DELS SERVICIS EN LA COMUNITAT VALENCIANA