JORNADA-PROPOSTES DE DIRECCIÓ, GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES DES DE LES ENTITATS LOCALS A LA COMUNITAT VALENCIANA