PRESENTACIÓ OFICINA INFORMATIVA PER A l’ELABORACIÓ DEL CENS DE VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL I LA DICTADURA. ALTURA