JORNADA ÈTICA POLICIAL

La Proximitat com a instrument ètic per a la convivència ciutadana, 18 de juliol de 2019 Cheste.