JORNADA INFORMATIVA D’ESPECTACLES I ESTABLIMENTS PÚBLICS ALACANT, CASTELLÓ I VALÈNCIA.

Amb la finalitat d’informar convenientment sobre la normativa d’espectacles en la Comunitat Valenciana es realitzaran unes jornades informatives en les quals siguen presents les associacions més representatives del sector, així com la participació de la Federació de Municipis de la Comunitat Valenciana i la Direcció General d’Interior de la Conselleria de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana