La ciutadania de Pedreguer redueix un 20% la generació de resta en un any de porta a porta

Una vegada acabat l’any 2021, des de l’Ajuntament de Pedreguer han fet una anàlisi sobre com ha funcionat durant una anualitat sencera el nou servei de recollida de RSU.

Des de la Regidoria de Serveis Municipals, el seu regidor delegat, Pepe Cabrera, considera, en una primera valoració, “que les dades ens conviden a ser optimistes, ja que hem augmentat la recollida separada de totes i cadascuna de les diferents fraccions que componen els residus domèstics (a destacar l’augment de quasi el doble en envasos lleugers, o de quasi el triple en el cas del paper i cartró), tot i que encara no ha repercutit en la mesura que seria desitjable en la fracció de resta (tot i rebaixar un 20% la seua generació)”.

“A hores d’ara”, afig, “també podem dir que els millors resultats de separació s’estan aconseguint en el servei de GRANS PRODUCTORS i en el PORTA A PORTA, davant del servei que es dóna en els punts d’aportació, on vegem que el que s’hi aboca en molts casos no està separat tal com cal”.

Des de l’Ajuntament es vol agrair a tot el veïnat la implicació que ha tingut durant aquests mesos on s’ha produït un canvi substancial de les pràctiques i hàbits establerts fins ara, “i sabem que eixos canvis no sempre son fàcils ni còmodes”, reconeixen fonts municipals.

Eixos resultats acosten Pedreguer a l’objectiu marcat per l’equip de govern d’aconseguir reduir el percentatge de la fracció RESTA, que, d’altra banda, és la més costosa de gestionar, tant logísticament com econòmica. La gestió d’aquest tipus de residu costa més del doble de tractar que la fracció “orgànic” i és la que des de la Unió Europea i el Govern Autonòmic “obliguen” a reduir en els pròxims anys: els Ajuntaments que no aconseguisquen baixar els percentatges de dita fracció seran fortament sancionats econòmicament.

Per tot això, finalitza Cabrera, “volem encoratjar i animar a totes les nostres veïnes i els nostres veïns perquè continuen amb el compromís de fer una bona separació i gestió dels residus generats en cada domicili. Per una banda els que tenen el servei PORTA A PORTA que l’utilitzen sempre que els siga possible, fent ús dels punts d’aportació NOMÉS en cas d’emergència. I per altra banda, els que habitualment utilitzen els PUNTS D’APORTACIÓ, que separen les diferents fraccions de manera adequada i la dipositen al contenidor corresponent, en especial la fracció orgànica, que es de llarg la majoritària.  D’aquesta manera, entre totes i tots, ho aconseguirem”.