Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

Resolució de 17 d’abril de 2018, de la Direcció de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual s’aproven els distintius, la uniformitat, les característiques dels vehicles i el carnet identificatiu dels serveis de voluntariat de protecció civil de la Comunitat Valenciana