Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural.

Ordre 16/2016, de 13 de juliol, de la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es fixen, per a la temporada 2016- 2017, els períodes hàbils i normes de caça en les zones comunes i s’estableixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana.