Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

CORRECCIÓ d’errades del Decret 74/2020, de 10 de juliol, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i de convocatòria de la concessió directa de les ajudes a projectes d’inserció laboral en centres especials d’ocupació per al finançament parcial de despeses salarials de persones amb diversitat funcional o discapacitat, corresponents a l’exercici 2019.