Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen subvencions destinades a conservatoris municipals, centres autoritzats i centres integrats d’ensenyaments generals i ensenyaments artístics, elementals o professionals, de Música i de Dansa, per a l’exercici 2023